Gemenskap, nätverk och samarbete då Ålands Museum går med i Green Key

Publicerad 24 januari 2018

Mitt i centrum av Mariehamn finns Ålands konstmuseum och Ålands kulturhistoriska museum. Ålands Museum är ett av nytillskotten inom Green Key. I slutet av 2017 beslöt Ålands Museum att utvalda museer under myndighetens paraply inleder ett arbete mot Green Key-certifiering. Eftersom Ålands museum har flera museer och ett 20-tal anställda kom personalen snabbt till konklusionen att hållbarhetsarbetet inte kan vila på en persons axlar. Därför tillsattes en hållbarhetsgrupp men personer från olika avdelningar. Två av medlemmarna i gruppen är Julia Ahlqvist, informatör/receptionsansvarig, och Veronica Lindholm, antikvarie.

- Det känns tryggt att vara flera om detta. Vi jobbar mot ett gemensamt mål, hållbarhet, men med olika infallsvinklar. Medlemmarna i gruppen visar att vi kan hjälpas åt med de utmaningar som finns och att arbetet med hållbarhet kan skapa en samhörighet. Övrig personal får sedan själva välja till vilken grad de är delaktiga utöver det grundläggande arbetet, säger Julia.

Den nyskapade hållbarhetsgruppen inledde sitt arbete med att ta fram en värdegrund för verksamheten.

- Vi behövde reda ut vad som är viktigt för just oss innan vi går vidare till att göra en hållbarhetspolicy. Då vi tog fram ett förslag till vår värdegrund satte vi oss ner och brainstormade ledord för som vi tycker att vår verksamhet ska stå för. Vi landade i tre övergripande kategorier: öppenhet, kulturambassadör och mod, säger Veronica.

Hållbar utveckling kommer inte in som något nytt för museet, men genom åtagandet att arbeta mot Green Key-certifiering breddas begreppet hållbarhet i museets dagliga verksamhet.

- Mycket av vårt praktiska hållbarhetsarbete har kretsat kring social hållbarhet, som våra samarbeten med olika samhällsaktörer och tillgänglighet, men den miljömässiga hållbarheten har tidvis hamnat i skymundan. Där har vi ibland fastnat i sakfrågor. Framöver vill vi att både miljömässig och social hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten i alla led, säger Veronica.

- Som tur fanns den miljömässiga hållbarhetstanken med då Ålands konstmuseum och Ålands kulturhistoriska museum renoverades år 2013–2016, så vi har en del lösningar som till exempel främjar minskad användning av energi och vatten. Men det finns ännu luckor i arbetet för att vi ska komma dit vi vill och det hoppas vi att vi med gemensamma krafter genom Green Key ska kunna ändra på, försätter Julia.

Anledningarna till varför valet föll på just på Green Key var flera.

- Kriterierna är tydliga och genomförbara. Det känns som att programmet genomsyras av en sund inställning och vi vet vad som förväntas av oss. Green Key är en trovärdig certifiering och ett varumärke som människor kan ta till sig. De företag och organisationer som ingår är sådana som vi känner att vi kan sluta upp till. Vi är stolta över att vara delaktiga i detta omfattande nätverk, inom nätverket kan vi hitta inspiration och utbyte för vår egen verksamhet, säger Veronica.

Det finns ett flertal orsaker till att museets heltäckande arbete med hållbarhet med hög sannolikhet blir väldigt lyckat.

- Vi försöker ta vår del av samhällsansvaret gällande hållbarhet och visar vägen med att vara en förebild för andra liknande verksamheter och organisationer lokalt och internationellt. Vår styrka är närheten till lokala producenter, det korta avståndet mellan beställare och leverantör. Eftersom vi är placerade mitt i Mariehamns centrum har vi nära till publika möten. Och så är såklart gemenskapen en nyckel till framgång. Vi sitter alla i samma byggnad och kan påverka. Genom att jobba med ett kollektivt mål kommer detta att stärka vår gemenskap mellan olika arbetsområden, avslutar Julia.

På bilden: Hållbarhetsgruppen inom Ålands Museum. Från vänster: Veronica Lindholm, antikvarie. Pia-Maria Norrmén, utställningsassistent. Julia Ahlqvist, informatör/receptionsansvarig. Representant från Ålands kulturhistoriska museum saknas på bilden.