Eko-Sveriges ledargestalt Inger Källander besöker Åland

Publicerad 07 februari 2018

I samarbete med Ekoligiska odlarna på Åland, Ålands Producentförbund och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har vi bjudit in Inger Källander för att inte bara göra en upptäcktsresa in i naturens innersta väsen, utan också berätta om den idéella branchorganisationen Organic Sweden och arbetet med att ta fram en åtgärdsplan tillsammans med Statens Jordbruksverk. 

Inger Källander, f.d. ekologisk lantbrukare, medgrundare av KRAV och under 15 år ordförande i Ekologiska Lantbrukarna, är en av eko-Sveriges främsta ledargestalter. Inger är även känd som författare till flera handböcker om ekologiskt lantbruk. Men även genom sin bokserie, Osynliga mirakel, som ger sina läsare inblick i fantastiska naturfenomen och ekosystemtjänster. Hon har även arbetat med ekologiskt jordbruk i internationella sammanhang där hon skapat allianser med framstående ekoprofiler framför allt inom IFOAM Organics International.

Ideella branschorganisationen Organic Sweden bildades av aktörer inom den svenska livsmedelskedjan. Syftet var att skapa en plattform där samarbete och synergi mellan producenter och marknadsfolk kunde upprättas. Genom denna plattform avser man främja ökning av den lokala ekologisk produktion och marknaden, men även för export. Genom sin styrelse och sitt alltjämt stigande medlemsantal erbjuder Organic Sweden spetskompetens och expertis, inte bara inom ekologisk produktion och marknadstrender. Utan även inom offentlig konsumtion och handel.

Organic Sweden arbetar sedan hösten 2017 tillsammans med Statens Jordbruksverk för att ta fram en åtgärdsplan. Detta med anledning av de mål Sveriges regering beslutat om för ekologisk produktion och offentlig konsumtion. Åtgärdsplanen kommer att påverka kommande beslut och budgeten under 2018.

Inger kommer att hålla en föreläsning i auditoriet på Ålands Sjöfartsmuseum den 7 mars klockan 15.00-17.00, ingen föranmälan krävs. Dagen efter, den 8 mars kommer hon även att hålla en workshop på Waldorfskolan. Där hon med bilder och metaforer, poesi, humor och musik synliggör det osynliga, naturens gratistjänster, som vi människor är beroende av för att kunna leva. Vill du läsa mer om workshopen och hur du anmäler dig, klicka här!
 

Etiketter: ekologiskt, ekologisk mat, Hållbar utveckling