Delta i kampanjen STÄDA ÅLAND - Nu tar vi stränderna!

Publicerad 03 maj 2018

Visste du att 80 % av skräpet som finns i havet kommer från land? Havet håller på att drunkna i skräp, år 2050 befarar man att det finns mer plast än fisk i haven.

Den 5 maj är det Nordic Coastal Clean Up Day och människor i hela Norden samlas i en gemensam aktion för att rädda hav och sjöar från skräp. Var med du också! Kom och plocka med oss mellan Sjökvarteret och Nabbens badstrand i Mariehamn eller på en strand nära dig. 

Vi har sett på nyheterna den senaste tiden hur mycket skräp som sköljs upp på våra stränder och vi har läst i tidningarna om skräphögar i skogen. Flera insatser har redan gjorts runt om på Åland, t.ex. Lions Frejornas miljödag, byalagen i kommunerna, Räddningsverkets dykinsats, bara för att nämna några. Vi vill nu fortsätta städa, för vi är säkra på att mycket finns kvar att göra! 

Plocka på en strand nära dig 

Kampanjen STÄDA ÅLAND kommer att pågå under hela maj månad och målet är att ålänningarna ska ge sig ut och städa stränder och kusrremsor runtom på hela Åland. Dessutom vill vi rapportera skräpet som vi hittar och därför har vi, med inspiration från den finska föreningen Håll Skärgården Ren r.f:s* kampanj “Snygg beach”, tagit fram ett skräpformulär. Det är enkelt att skriva ut formuläret, fylla i antalet skräp i olika kategorier för och sedan registrera det i ett formulär på hemsidan. All information om hur du går tillväga hittar du här! Efter månadens slut sammanställs en rapport över det insamlade skräpet. 

- Vår förhoppning är att det här ska bli ett etablerat koncept och ett återkommande evenemang. Om vi tillsammans tar ansvar för vår omgiving kan vi i framtiden säga att vi är världens renaste ö!, säger medlemsansvarige Sofia Enholm. 

Kampanjen är ett samarbete mellan Ålands Natur & Miljö, MISE och Ålands landskapsregering.