De unga tar täten i hållbarhetsarbetet

Publicerad 30 augusti 2018

Närmare 100 ungdomar och unga vuxna (15-29 år) från Norden och Östersjöregionen möttes i Mariehamn för premiärupplagan av toppmötet ReGeneration 2030 Summit. Mötet blev födelsen för en ny rörelse med syftet att bidra till förverkligandet av de sjutton globala målen i Agenda 2030. Att mötet arrangerades på Åland blev ett naturligt val med anledning av Ålands hållbarhetsarbete och nätverket bärkraft.ax som Ålands Natur & Miljö är en aktiv del av. 

Syftet med rörelsen ReGeneration 2030 är att få unga och unga vuxna att skapa förändring och en samlad röst för hållbar utveckling i Norden och Östersjöregionen. Rörelsen har partners tvärs över norra Europa från ungdomsorganisationer, tankesmedjor, myndigheter och institut. ReGeneration 2030 Summit planeras bli ett årligen återkommande evenemang på Åland.

I år var mötet tematiserat kring globala målet nummer 12 om medveten konsumtion och produktion. Under mötet deltog även vuxna beslutsfattare i syfte att lyssna till de ungas perspektiv och lösningsförslag. Beslutsfattarna representerade verksamheter som IKEA, Filippa K, UN SDSN Youth och FN-programmet Sustainable Lifestyles. Mötet resulterade i ett manifest där de unga lyfter åtaganden och krav för förändring.

Från FN-nätverket SDSN Youth in Northern Europe deltog nätverkskoordinator Karin Bylund:
– Det var ett givande och kul möte. Manifestet som vi tog fram beskriver bland annat de krav unga ställer på näringslivet, och ett antal åtaganden som rörelsens medlemmar skriver under på. Här finns bland annat högre krav på cirkulär ekonomi och ökade ekonomiska incitament att göra hållbara val i vardagen.

Ålands Natur & Miljös kansliledare Simon Holmström är ordförande för styrkommittén och beskriver händelsen så här:
– Det första toppmötet markerar födelsen för rörelsen som har potential att påverka beslutsfattare på olika nivåer att ta konsumtionsfrågorna på allvar. Vi har tät kontakt med Nordiska Ministerrådet, Parlamentariska Östersjökonferensen, Östersjöstaternas råd samt nationella och regionala myndigheter som alla har fått eller kommer att få manifestet på sina bord.

Initiativet ReGeneration 2030 stöds av ett flertal aktörer, bland andra Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd (CBSS) via Svenska Institutet (SI), Nordens Institut på Åland (NIPÅ) och Ålands landskapsregering. Kommande toppmöte sker på Åland den 24-26 augusti 2019.

Mer information om ReGeneration på deras webbplats.

Etiketter: Samhällspåverkan, ReGeneration 2030, Bärkraft, Bärkraft.ax, Ungdomar, Unga, Unga vuxna