Dan är vår nya talesperson

Publicerad 18 april 2019

Under 2018 lanserade Ålands Natur & Miljö sitt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” med ambitiösa mål och åtgärder. Föreningen har som målsättning att tillsätta fem talespersoner under supervalåret 2019 för att vara en blåslampa i det åländska hållbarhetsarbetet. Dan Sundqvist är den fjärde i skaran – och blir talesperson för sociala hållbarhetsfrågor.

Trots att Åland tillhör den nordiska välfärdsmodellen finns här en hel del sociala utmaningar. Ökande ensamhet, betydande löneskillnader, missbruk av rusmedel och ökande psykisk ohälsa är bara några av dessa. Vår samhällsmodell behöver ställas om så att vi bjuder in alla till det hållbara samhällsbygget.

Men de konkreta lösningarna framskrider dock i ett alltför sakta mak. Ålands Natur & Miljö lanserade därför under sommaren 2018 föreningens hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel – De fem farlederna för hållbarhet”. För att driva igenom programmet ska föreningen tillsätta fem talespersoner – en för varje ”farled”.

Dan Sundqvist har utsetts till talesperson för farled 5 om social hållbarhet. Han har en bred erfarenhet av området, genom bland annat Rädda Barnen och integrationsprojektet En Säker Hamn. Han var också en av medgrundarna till ungdomsrörelsen ReGeneration 2030. För Dan är det viktigt att alla är med när vi bygger det hållbara samhället.

- Att utveckla samhället ska inte ske på bekostnad av naturen eller våra medmänniskor. Det åländska samhället har utmaningar men agerar vi tillsammans är de inte oöverkomliga, säger Dan.

Föreningen har sedan tidigare tre talespersoner. Rebecka Aavanen hanterar skog, jordbruk, kulturmarker, natur och biologisk mångfald (farled 1), Jonas Holmström talar för frågor kring transporter, el, uppvärmning och utsläpp (farled 2) och Jesper Svanfelt sköter konsumtions- och avfallsfrågor. Kansliledare Simon Holmström svarar tillsvidare för vattenfrågorna tills den talespersonen är tillsatt.

Etiketter: talesperson, Åland 2030 för fulla segel, Samhällspåverkan, Bärkraft