Ett bärkraftigt samhälle är motståndskraftigt

Publicerad 08 januari 2019

Stormen Alfrida har varit på alla våra läppar under början av året. Ödeläggelsen är stor i vårt naturlandskap - som en påminnelse av vårt samhälles sårbarhet. Det ger oss en uppmaning om det arbete som väntar för ett bärkraftigt samhälle.

Att stormen Alfrida har ett samband med klimatförändringen behöver forskare visserligen bekräfta. Men självklart är risken större för extremväder som detta i takt med ökade utsläpp globalt.* Även om stormar alltid förekommit måste vi förvänta oss fler i framtiden. Om inte annat har våra skogars motståndskraft märkbart försvagats av den torra sommaren och frånvaron av tjäle. Medelålänningen släpper enligt färska siffror ut 26 ton koldioxidekvivalenter årligen vilket är anmärkningsvärt internationellt sett. En minskning av utsläppen är kritisk för att dämpa klimatförändringarnas värsta effekter.

Det står också klart att Åland behöver en starkare krisberedskap på flera plan. Det handlar inte bara om att trygga radiosändningar och sprida information om hur alla kan förbereda sig, utan också om samhällsbyggnad.

Vad händer om kommunikationerna utåt försvinner - har vi den mat som behövs? Åland skulle tjäna på att öka graden av självförsörjning på lokala livsmedel. Gör vi det bra, kan vi också binda koldioxid i jordarna vilket dämpar klimatförändringen. Det ökar också kvaliteten på våra jordar.  

En annan fråga som aktualiseras är tillgången till en säker energiförsörjning. Den frågan tyckte makthavare att hade säkrats genom anläggandet av Finlandskabeln så att vi inte bara skulle vara beroende av el västerifrån. Skulle fler däremot ha egen elproduktion genom solpaneler med viss typ av batterikapacitet såsom exempelvis elbilar, skulle det akuta läget med strömlöshet kunna mildras. Det är därför värdefullt att Åland satsar på projektet för smarta elnät och ökad förnyelsebar energi genom det nybildade bolaget Flexens. 

Låt oss fortsätta rapportera om nedfallna träd och elledningar, ta hand om våra nära och kära. Men minst lika viktigt är att kämpa för ett hållbart samhälle, eftersom det automatiskt bygger upp en kraft för samhället att bära sig själv även i svåra situationer. Det är det vi kallar bärkraft.

 

Foto: Peter Sjöberg, Flygfoto Åland

* Att den globala uppvärmningen kan skapa extrema vinterstormar på andra håll har belagts av flertalet forskare (se exempelvis denna studie). Att stormarna når norra Europa mer än tidigare och intensivare är också tydligt (läs exempelvis denna studie).

Etiketter: Alfrida, storm, Bärkraft, Samhällspåverkan