Ändringar på gång i föreningen: Anna Häger tar över som ordförande

Ny ordförande för 2019 blir Anna Häger
Publicerad 15 maj 2019

På onsdagkvällen den 15 maj kom beskedet att ordförande Joel Lindholm och kansliledare Simon Holmström valt att ställa upp för Hållbart initiativ i lagtingsvalet. De har på eget bevåg avsagt sig sina uppdrag inom samhällspåverkan i föreningen under denna tid. Föreningen har därför beslutat att viceordförande Anna Häger tar över Joels uppgifter och Tove Fagerström utses till tillförordnad kansliledare till dess att en vikarie för den tjänsten är utsedd.

Ordförande är betydelsefull som ledare för styrelsens strategiska överväganden, med starkt mandat från medlemmarna av de stora årsmötena. Kansliledaren, som har övergripande verksamhetsansvar är också en viktig operativ funktion i Ålands Natur & Miljö. I och med att ordförande Joel Lindholm och kansliledare Simon Holmström valt att driva på hållbarhetsfrågorna partipolitiskt har de valt att inte längre arbeta aktivt för partipolitiskt obundna Ålands Natur & Miljö. Joel har meddelat styrelsen att han tar en time-out från sitt uppdrag medan Simon lämnat in anhållan om tjänstledighet till ett extrainsatt styrelsemöte som hålls den 17 maj.

- Jag har kommit fram till att jag bäst gör mig till nytta för det åländska samhället genom att gå från läktaren till spelplanen. Det finns ingen tid att förlora, säger Simon Holmström.

Till och med den 23 maj utövar varken Joel eller Simon någon samhällspåverkan inom föreningen, utan sköter sina avslutande administrativa åtaganden. Talespersonerna Jonas Holmström, Jesper Svanfelt och Dan Sundqvist svarar för föreningens samhällspåverkan under tiden utöver viceordförande Anna Häger och tf kansliledare Tove Fagerström. Tove Fagerström har blivit utsedd till tillförordnad kansliledare till dess att en vikarierande samhällspåverkare med kansliledaransvar blivit rekryterad. En platsannons finns uppe på AMS från och med den 18 maj med den 2 juni som sista ansökningsdag. Ordförandeskapet tas över av viceordförande Anna Häger. Anna studerar sista året master i hållbar utveckling vid Linköpings universitet och arbetar just nu med en utredning om vattenhanteringen i Kökar kommun. Hon arbetar också för Flexens som kommunikatör. Hon var ordförande i föreningen 2018.

- Givetvis är det stora skor att fylla. Samtidigt känner jag en stark trygghet inom föreningen då vi är och förblir ett fortsatt starkt team med våra medlemmar, styrelse, utskott och kansli. Ålands Natur & Miljö har resiliens, säger Anna Häger.