Den åländska ungdomsrörelsen startar

Publicerad 12 februari 2019

Under helgen samlades ett 20-tal ungdomar på Kumlinge på ett klimatläger för att diskutera vad de kan göra för att förbättra sin framtid. Beslutet fattades: Det måste till en stor åländsk ungdomsrörelse som kämpar för hållbar konsumtion. Rörelsen, som snart kommer att välja en styrelse och anordna aktiviteter, blir en del av ReGeneration 2030 som verkar i hela Norden och Östersjöområdet.

I augusti 2018 var Åland skådeplats för det allra första ungdomstoppmötet i Norden och Östersjöområdet. Här samlades över 100 deltagare för att diskutera hur unga kan medverka till att uppnå en hållbar konsumtion enligt FN:s Agenda 2030. Rörelsen kallas ReGeneration 2030 vilken nu inspirerar unga på Åland att starta en lokal rörelse.

Under klimatlägret på Kumlinge 8–10 februari lärde sig ett 20-tal unga om klimatförändringarna med hjälp av inbjudna experter från Sverige och Finland. Efter workshops och aktiviteter var det dags att blicka framåt. Demonstrationer, sociala medier, festival, fler läger och påverka politiker var bara några saker som kom upp. För att samla engagemanget beslöt de unga att välja en styrelse. Det kommer att ske i Mariehamn den 16 mars.

- Det är kul hur vi på det här lägret kunde samla flera miljömedvetna ungdomar för att ta fortsatt initiativ. Den här styrelsen kommer att ge unga en starkare röst för att föra fram hållbarhetsfrågor på en lokal nivå, säger Jonathan Vik.

- Det är här precis vad Åland behöver. Vi ungdomar har fått en chans att göra skillnad och vi har tagit den. Tillsammans ska vi ska göra oss hörda och ta initiativ till att försöka göra framtiden lite ljusare, tillägger Jack Hancock.

Ungdomsrörelsen blir en naturlig lokalavdelning till ReGeneration 2030, som har sitt andra toppmöte på Åland den 24 – 26 augusti i år. Den åländska lokala rörelsen stöds av SKUNK, Rädda Barnen, Ålands Natur & Miljö, Ålands landskapsregering och ABF-Åland. Ungdomsrörelsen blir en viktig del av hela Ålands hållbarhetsarbete inom ramen för nätverket bärkraft.ax.

ReGeneration 2030

ReGeneration2030 är en rörelse som leds av och för unga i Norden och Östersjöregionen för att samla upp och engagera unga i hela regionen till att arbeta med och förverkliga FN:s utvecklings- och hållbarhetsmål i Agenda 2030. Rörelsen leds av en styrgrupp:

Ordförande: Tatiana Lanshina (SDSN Youth Russia)
Viceordförande: Pontus Ambros (Baltic University Programme)
Sekreterare: Karin Bylund (SDSN Youth in Northern Europe)
Kontaktperson för Summit: Simon Holmström (Ålands Natur & Miljö)
Kontaktperson för kommunikation: Jonna Similä (Hanaholmen/Globsol)
Kontaktperson för finanser: Martin Ruemmelein (BSSSC Youth)

Styrkommittén har en koordinator Hanna Salmén, som leder sekretariat bestående av volontärer i olika arbetsgrupper - kommunikation, finans och Summit. Både sekretariatet och kansli stöds av en rådgivande kommitté från bl.a. Nordiska institutet på Åland (NIPÅ), Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas Råd (CBSS), Ålands landskapsregering, Nätverket bärkraft.ax, Global Utmaning, Sveriges nationella ungdomsråd (LSU), Nordiska ministerråds kontor i Litauen och Svenska Regeringskansliet.

Temat för 2019 är "Changing climate - changing lifestyles". Det andra toppmötet ordnas på Åland den 24-26 augusti 2019 med fokus på hållbar konsumtion och produktion med ett klimatfokus. Som år 2018 kommer årets toppmöte att vara en mötesplats där ungdomar i åldern 15-29 år i Norden och Östersjöregionen* kan delta i generationsdialoger med etablerade ledare från civilsamhället, företagen, politiken, den akademiska världen och den offentliga sektorn.

* Regionen omfattar: Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Tyskland, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Åland.

Etiketter: ReGeneration 2030, Bärkraft, SKUNK, Rädda barnen, Ålands landskapsregering, ABF-Åland, Samhällspåverkan