Ålands Sjöfartsmuseum bevarar för framtiden med Green Key

Publicerad 07 mars 2017

Ålands Sjöfartsmuseum drivs av Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum som bland annat kan stoltsera med Visit Ålands Turismpris 2015 och Årets Museum i Finland fram till maj 2017. I anslutning till det prisbelönta museet finns även fyrmastbarken Pommern, den enda i världen som är bevarad i ursprungligt skick. Museet är den första lokala besöks- och fritidsverksamheten som har gått in för ett arbete mot Green Key-certifiering. Att inleda arbetet med Green Key var inget svårt beslut.

- Under ett samtal med Hanna, chef vid Ålands Sjöfartsmuseum, lyfte jag fram tanken kring att vi borde arbeta mot en miljöcertifiering och Hanna ansåg direkt att det var en bra idé. Orsaken till varför vi valde Green Key-programmet var att det är så pass heltäckande och kriterierna kan anpassas till vår egen verksamhet, säger Madeleine Caldén, miljöansvarig vid Ålands Sjöfartsmuseum.

Bevarandet gör att miljöarbetet känns som en naturlig av museets verksamhet.

- I och med att vi inleder arbetet mot Green Key-certifiering passar vi på att utvärdera våra inköp och rutiner inom flera områden. Som tur går miljöarbetet ofta hand i hand med att bevara. För att bevara objekt krävs i många fall skonsamt omhändertagande vilket gör att vi till exempel i regel undviker kemikalier om det inte är nödvändigt.

Trots att stiftelsens syfte, att förmedla kunskap om det materiella och immateriella maritima kulturarvet, snarare drar tankarna till historia framom framtid så menar Madeleine att det ena förutsätter det andra.

- Stiftelsens syfte är att förvalta och förmedla Ålands maritima kulturarv. Men det ska ju finnas någon att förvalta för och förmedla till. Och med tankar på framtiden så känns det självklart att vi också ska dra vårt strå till stacken och göra det vi kan för att bevara naturen och miljön.

I museet finns något för alla åldrar. De yngre besökarna kan äventyra med skeppsråttan Ruby. Det finns till och med något för de allra yngsta som ännu äventyrar på golvnivå. De kan nämligen kika in i små råtthål på golven.

- Under våren öppnar vi en ny lekmiljö för barn. Lekrummet har genomgått omfattande ombyggnation och går från och med april under namnet ”Ruby och havet”. Där kommer det att finnas plats för fri lek, upptäckarlust, forskning och miljömedvetenhet.

Museets verksamhet utvecklas ständigt och till sommaren kommer besökarna att ha möjlighet att ta sig en lättare fika under besöket.

- Fikat kommer främst att bestå av kaffe, te och småbröd. Det känns trevligare med ett litet café i jämförelse med kaffeautomaten som finns idag och ett café är något som har efterfrågats av besökarna. Samtidigt passar vi på att diskutera hur vi kan anpassa caféet till Green Key redan vid start. Det kommer bland annat att ske genom att i första hand använder riktiga kärl istället för engångsprodukter och delvis använder oss av lokala och ekologiska råvaror.

Etiketter: Green Key, Hållbar destination, hållbar turism