Ålands Fiskevårdsförening vinner miljöpriset 2020!

Publicerad 18 november 2020

Ett stort GRATTIS till årets miljöprisvinnare:

Ålands Fiskevårdsförening r.f.!

Såhär löd motiveringen:

Ålands Fiskevårdsförening r.f. med eldsjälen Torsten Fredriksson i spetsen har under många år arbetat och engagerat sig för naturens bästa med sitt handlingskraftiga miljöarbete. Föreningen arbetar med att återställa naturliga lekplatser för öring och gädda och att skapa nya fiskvägar. Genom att följa upp fiskvandringen skapas en god grund för forskning på området. Fiskevårdsföreningens insatser har skett i gott samråd med privata intressenter och den offentliga sektorn. Torstens och fiskevårdsföreningens engagemang visar att en folkrörelse har möjlighet att flytta gränserna och påverka samhället i positiv riktning.