Mariehamns gröna vardagsrum

Välkommen in i Mariehamns gröna vardagsrum, parken Tusenskönan!

Parken Tusenskönan är en park med kulturhistoriskt växtmaterial där alla är välkomna. Tusenskönan grundades år 1993 på initiativ av föreningarna Ålands Natur & Miljö r.f. och Ålands fredsförening r.f. Parken räddades då från att bli en asfalterad parkeringsplats. 

Från början tillhörde parken intilliggande Villa Julius men övergick i stadens ägo i samband med en stadsplaneändring. Vid anläggandet av parken samlades växtmaterial och inspiration från äldre bevarade innerstadsgårdar i Mariehamn. Idag sköts parken ideellt av Ålands Natur & Miljö i samarbete med Mariehamns Stad. År 2015-16 genomgick parken en grundläggande restaurering. 

En blommande oas

Ålands Natur & Miljö ordnar årligen träffar i parken med allmän trägrådsskötsel där den som vill är välkommen med. Donationer av äldre växtmaterial tas gärna emot. Det blir allt mer sällsynt med kulturväxter i trädgårdar eftersom de ofta ersätts av modernare växter. Parken har därför även en historisk betydelse då den återspeglar sekelskiftets villaträdgårdar i trädgårdsstaden Mariehamn och bevarar stadens kulturhistoriska växtmaterial. Vidare bidrar parken till en levande stadskärna, utgör en tillgänglig och öppen mötesplats samt erbjuder en blommande oas för stadsbor och besökare. 

Habitat för olika djurarter

Parken tillhandahåller ekosystemtjänster och utgör habitat för olika djurarter som fjärliar, bin och fåglar i tätort. Inte mycket finns nedtecknat om stadens trädgårdshistoria, men ett unikt dokument är ritningen och beskrivningen av Hannas trädgård i hörnet av Neptunigatan och Mariegatan. Beskrivningen gjordes av Svea Sundberg för Folkkulturarkivet 1981. I den skildrar Svea sin farmor Hannas trädgård som hon minns den från åren 1930-1949. 

Ålands Natur & Miljö verkar för naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland. Att skapa gröna utrymmen i urbana miljöer främjar människans livsviktiga kontakt med naturen. Välkommen med i föreningen och parkglädjen! 

Hitta hit!

Parken hittar du längs Nygatan i centrala Mariehamn, en gulmålad grind välkomnar dig in.