Främmande arter

De främmande arterna har spridit sig från de platser där de växer naturligt, endera oavsiktligt eller avsiktligt med människans hjälp. Vanligen anpassar sig de främmande arterna dåligt till sin nya livsmiljö, men en del har en konkurrensförmån och klarar sig alltför bra. I sådana fall kan de främmande arterna utgöra ett hot mot de ursprungliga arterna, naturtyperna, eller till och med mot hela ekosystemet.