Naturglädje

Utflykter, talkor och vandringar

Ålands Natur & Miljös vision är naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland. Visionen genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tror att människor som mår bra och har ett sammanhang också tar ansvar för sig själva, den egna livssituationen och sin omgivning. Naturen är vårt naturliga sammanhang. 

Att odla naturglädje i oss själva och varandra är basen för Ålands Natur & Miljös verksamhet. Vår övertygelse är att vi behöver kontakten med naturen för vårt eget välmående och vi vill verka för att så många som möjligt ska få ta del av denna insikt. Genom aktiviteter i olika miljöer vill vi sprida naturglädje och öka intresse för naturen bland stora som små. 

Inom vårt verksamhetsben naturglädje anordnar vi utflykter, vandringar, talkor i parken Tusenskönan, odlingsträffar och annat som för medlemmarna närmare naturen.

Har du ett smultronställe som du vill dela med dig av? Tveka inte att höra av dig till medlemsansvarige Anna på anna.ingman@natur.ax