Verksamhet

Ålands Natur & Miljö har en mångsidig verksamhet; allt ifrån att påverka beslutsfattare och myndigheter till att ordna upplevelser på natursköna platser. Verksamheten varierar från år till år men kan kategoriseras i nedanstående teman.

Medlemsmöten
Föreningen håller vårmöte i mars-april och höstmöte i oktober-november varje år. Dessutom kan extra medlemsmöten hållas kring särskilda frågor vid behov. Regelbundna medlemsfikor hålls också i lokalen på Simonsgränd, men är mindre formella i sin karaktär.

Remissinstans
Ålands Natur & Miljö är remissinstans för landskapsregeringen i miljöfrågor. Styrelsen eller andra inom föreningen ger skriftliga utlåtanden och kallas in som sakkunniga till lagtingsutskott och kommittéer.

Medlemsgrupper
Medlemsgrupperna är en viktig del av föreningens arbete. För varje större projekt eller intressefråga tillsätts en medlemsgrupp. Du kan delta i en sådan för längre eller kortare perioder, med en liten eller stor arbetsinsats. I medlemsgrupperna kan du som medlem jobba med det som intresserar dig utan att binda upp dig för regelbundna möten hela året. Vissa medlemsgrupper är kampanjgrupper.

Utflykter
Våra populära utflykter ger dig möjlighet att lära känna Ålands natur. Vi ordnar exkursioner till värdefulla, vackra och intressanta natur- och kulturmiljöer, men också till ur miljösynpunkt problematiska eller förstörda områden. Naturglädje åt folket!

Studiecirklar och studiebesök
Ålands Natur & Miljö kan också driva studiecirklar. Inom studiecirklarna ordnar vi träffar som ibland också kan bestå av studiebesök eller att vi bjuder in kunniga gäster.

Kampanjer och Miljödagar
Föreningen brukar ordna årliga evenemang på till exempel Östersjöns dag 22 mars och Europa minskar avfallet-veckan i november. Vi ordnar seminarier och debatter.

Miljöbibliotek
Föreningen upprätthåller en miljöhylla på Mariehamns stadsbibliotek. Vi lånar också ut filmer och böcker i föreningslokalen på Simonsgränd.

Prisutdelning
Varje år delar vi ut ett miljöpris till årets miljöhjälte. För mer info se fliken "Miljöpriset".

Bild (c) Markus Strandberg.