Styrelsen och personal

Joel Lindholm

Vår ordförande Joel flyttade för nio år sedan till Åland från Nykarleby i Österbotten på grund av studier inom Hospitality Management. I samma veva blev han intresserad av miljöfrågor och har sedan dess läst det mesta han kommit över samt jobbat med frågor kring hållbarhet gällande livsmedel, odling samt förädling av råvaror. Joel är också en stor djurvän och vill se till att vi i framtiden fortfarande har kvar vår biologiska mångfald världen över. Han kommer som ordförande att jobba med frågor kring hur vi knyter ihop våra liv till mer miljövänliga helheter med självförsörjning för vårt samhälle som utgångspunkt. Joel sitter i verkställande utskottet. Han nås på joel@natur.ax eller 050 564 80 05.

Anna Häger

Hållbar utveckling är något som präglar Annas livsstil och framtidsvisioner. Ålands Natur och Miljö är för henne ett nav som utgör den balanspunkten på Åland. En förening för alla, oavsett bakgrund, med ett sikte på en gemensam framtid. Under 2018 var hon föreningens ordförande och är 2019 viceordförande. Har under större delen av sitt liv engagerat sig i flertal styrelser och inom föreningslivet. Hon erhöll 2017 examen som molekylärbiolog/biolog vid Uppsala universitet och studerar idag vid det internationella masterprogrammet inom hållbar utveckling vid Linköpings universitet. Anna sitter i verkställande utskottet. Anna nås på anna@natur.ax.

Gunnar Westling

Till utbildningen är Gunnar diplomingenjör i kemiteknik. Han är uppvuxen i Saltvik där han föredrar att vandra och skida i naturen. Att vara ute på sjön är också något Gunnar tillbringar sin tid med. Personligen vill han bidra till att föreningen kan verka för en långsiktig och hållbar politik och opinion, framförallt inom miljörelaterade områden. Som anställd för att förverkliga landskapsregeringens energi- och klimatstrategi har han omfattande insikt i det åländska energisystemet. Gunnar är föreningens sekreterare men sitter också i Advisory Board (rådgivande styrelse). Han nås på gunnar@natur.ax.

Sofia Mansnerus

Sofia beskriver sig själv som förbannad. Ibland också uppgiven och matt över de stora utmaningar vi står inför med miljöförstöring och klimathot. Sofia har tidigare arbetat som insamlingskoordinator på Greenpeace och har varit projektanställd inom Ålands Natur och Miljö. Hon tränade bland annat föreningen i medlemsrekrytering och startade ett värvningsteam som sedan start engagerat över hundra nya medlemmar i föreningen. Idag jobbar hon på museum, yogar och cyklar snabbt hem till sin ettåring. Hon nås på sofiam@natur.ax

Pia Norrmén

Pia älskar att fundera kring och uppleva design och konst som bidrar till en förbättrad miljö. Pia jobbar för som utställningsassistent på Ålands konstmuseum och brukar oftast få rollen som idéspruta och problemlösare. Pia är en praktiker som önskar hitta fler kreativa infallsvinklar och lösningar på de miljöutmaningar vi står inför. Pia nås på pia@natur.ax.

Michael Taevs

He is a member of the board. Michael Taevs immigrated to Åland with his family 6 years ago. He is passionate about Renewable Energy and Sustainable Building methods. After studying Neurscience in Montreal, Canada he completeed a Masters in Sustainabiility at Harvard University, Cambridge USA. For the last 5 years he has worked with Corporate Sustainability and is now setting up a private consulting practice. You can reach him at michael@natur.ax

Tony Cederberg

Tony är ursprungligen från Jakobstad, till Åland flyttade han år 2009. Naturen har alltid intresserat Tony och på fritiden blir det en del naturfotografering. Tony är utbildad miljöbiolog från Åbo Akademi. Vardagarna tillbringas som amanuens på Åbo Akademis fältstation på Åland: Husö biologiska station. På Husö studeras både kustvattnen och sjöarna på Åland. På Husö har Tony bl.a. kunnat följa med hur våra vatten har förändrats över tid, något som inte alltid har varit så trevligt att följa med. Som miljöbiolog hoppas Tony kunna bidra med sakkunskap som berör situationen i våra vattendrag. Tony sitter i verkställande utskottet. Han nås på tony@natur.ax.

Paula Linderbäck

Paula har redan som ung varit intresserad av miljöfrågor. Hon är civilingenjör och teknologie doktor och har fördjupat sig i miljöfrågor båda på arbetet och som privatperson. Paula flyttade med familjen till Åland för 5 år sedan och har sin specialkunskap inom förnyelsebar energi, återvinning samt vattenrening. Paula brinner för att hitta lösningar till dagens miljöproblem och är speciellt intresserad av att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Hennes e-post i föreningsärenden är paula@natur.ax.

Soile Wartiainen

Soile gör en comeback som styrelsemedlem för 2018-2019. Soile var nämligen med och grundade föreningen för alldeles snart 40 år sedan, då hon var en ung och engagerad 'miljöaktivist'. Hennes intresse för naturen och miljöfrågorna har blivit ett livslångt engagemang. Soile är synlig i de flesta sammanhang som rör ekologiskt lantbruk på Åland både såväl i egenskap av odlare som rådgivare och företagare. Hon är förutom styrelsemedlem också medlem av Advisory Board. Soile nås på soile@natur.ax.

Caroline Georges

Caroline flyttade till Åland 2014 från Sverige och har en bakgrund som geograf där klimatfrågan stod i fokus. På Åland har Carolin arbetat på högskolan på Åland, Ålands vatten och arbetar just nu med renhållningssystem på Mise. Naturintresset är högt och hon är med och driver en kajak- och paddlingsverksamhet på Åland. På fritiden tycker Carolin om att segla och vara ute i den åländska skärgården. Hennes tvärvetenskapliga utbildning tror hon kan vara till nytta i styrelsearbetet för att se kopplingar mellan människor och naturen, speciellt i planeringssituationer och utveckling av samhällsinfrastruktur. Caroline sitter i verkställande utskottet. Hon nås på caroline@natur.ax

Simon Holmström

Simon var föreningens ordförande 2017-2018 och är nu kansliledare. Redan sedan unga dagar har han varit engagerat i miljöfrågor och satt bland annat under några år i styrelsen även då. Efter studierna i beteendevetenskap i Sverige och senare master i miljöpsykologi i Storbritannien återvände han till Åland. Simon ser som målsättning att vidga och utveckla den åländska miljörörelsen så att fler kan engageras i arbetet för ett hållbart Åland. Han är också engagerad i ReGeneration 2030 som är en ungdomsrörelse för Agenda 2030 i Norden och Östersjöregionen. Simon nås på simon@natur.ax eller 0457 342 8214

Emma Lundberg

Emma vikarierar Karin som projektledare för Hållbar Destination. Projektet omfattar arbetet med hållbarhetscertifieringarna Green Key och Blue Flag. Emma är väldigt intresserad av hälsa, miljö och hållbarhet - och speciellt sambandet mellan dessa. Förutom en kandidatexamen från Åbo Akademi är Emma även utbildad Kost- och hälsocoach samt Yogainstruktör. Emma nås på emma@natur.ax eller 0457 344 9901.

Tove Fagerström

​Tove Fagerström sköter föreningens ekonomi och ansvarar för verksamhetsben naturglädje. Hon trivs bäst ute i skogen eller vid vattnet. Hör av dig till henne om du har tips på utflyktsmål. Tove nås på tove@natur.ax.

Jessica Sundberg

Jessica är föreningens medlemsansvarig. Hon har hand om medlemsfrågor, medlemsbrev, ordnande av evenemang, föreningens synlighet och värvning. Det är henne du kan kontakta om du helt enkelt bara vill veta mer om föreningen. Hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling i allmänhet, tillsammans med konsumtion, livsstil, mat, jordbruk och jämställdhet. Jessica nås på jessica@natur.ax eller på 0457 34 49 900.

Sofia Enholm

Sofia har varit vikarierande medlemsansvarig och arbetar nu som projektanställd inom uppstartsprojektet Städa Åland. Hon har tidigare gjort en tio veckor lång högskolepraktik på föreningen samt ingått i föreningens värvarteam. Med kurser i hållbar utveckling vid CEMUS, ett brinnande intresse för miljö- och livsstilsfrågor samt erfarenheter från föreningslivet är Sofia redo att axla ansvaret som projektledare för Städa Åland 2019. En fråga som Sofia själv funderat på många gånger och som hon skulle vilja att samhället i stort frågar sig är; vilken av vargarna inom sig ska en mata för att vara lycklig? Den vargen som hungrar efter yttre materiella ting, eller den vargen som vill hitta lyckan i sitt inre och i sitt sammanhang? Sofia nås på sofia@natur.ax.

Jonas Holmström

Jonas Holmström är föreningens talesperson för energi- och klimatfrågor. Han jobbar sedan 2011 som webbmaster på Visit Åland och har allmänt arbetat med all typ av digital marknadsföring. Detta omfattar administration och utveckling av webbsajter, digitala nyhetsbrev, marknadsföringskampanjer via Facebook och Google. På fritiden spelar han badminton och hjälper familjeföretaget Zebrabil med bl.a. marknadsföringen så som solcellsutmaningen och elbilskampanjer. Hans engagemang för miljön bottnar i oron för de omfattande hoten från klimatförändringarna orsakade av utsläppen av koldioxid. Jonas nås på jonas@natur.ax eller 0405597224.

Rebecka Aavanen

Föreningens talesperson i naturfrågor är en glad och positiv biolog, nybliven mamma och musiker. Hon tog en kandidat i biologi vid Uppsala Universitet och är särskilt intresserad av djur, djurs beteende, ekologi, ekosystem och naturen. Förutom naturintressen är musiken en stor del av hennes liv då hon gillar att sjunga, spela och skriva sånger. Rebecka är ursprungligen svensk men har även bott en stor del av sitt liv i Afrika som missionärsbarn. Hon flyttade till Åland år 2013 i samband med att hon gifte sig och har sedan 2018 en liten dotter som hon nu spenderar dagarna med hemma. Hon nås på rebecka@natur.ax eller 04573439317.

Karin Rosenberg-Brunila

Karin är tjänstledig till och med den 31.3.2019 som projektledare för Hållbar Destination. Projektet omfattar arbetet med hållbarhetscertifieringarna Green Key och Blue Flag. Hennes största intresseområde är vardagsekologi där miljö, hälsa och välmående harmoniserar. Karin är pedagogie magister till utbildningen. Hon kombinerar sina uppdrag inom föreningen med övriga uppdrag och forskning.