Styrelsen och personal

Maria Törnqvist (styrelse)

Maria är föreningens ordförande och sitter i verkställande utskottet. Hon är utbildad politices magister och jobbar till vardags med upphandling. Hennes miljöintresse väcktes på allvar när hon jobbade på Ålands miljöservice (Mise) där hon bl.a. var projektledare för Textilprojektet (insamling av textilier) och föreläste om hållbarhet och cirkulär ekonomi inför skolklasser och studiebesök.

Hon brinner framför allt för social hållbarhet och avfallsreducering. Genom sitt jobb som upphandlare vill hon kunna bidra till mer hållbara upphandlingar. Maria är imponerad av det engagemang och den bredd av kunskap som finns i föreningen och vill gärna fokusera på den enskilda människans betydelse för den hållbara utvecklingen.

Styrelsen nås på styrelsen@natur.ax

Gunnar Westling (styrelse)

Gunnar är föreningens viceordförande. Till utbildningen är Gunnar diplomingenjör i kemiteknik och han är uppvuxen i Saltvik där han föredrar att vandra och skida i naturen. Att vara ute på sjön är också något Gunnar tillbringar sin tid med. Personligen vill han bidra till att föreningen kan verka för en långsiktig och hållbar politik och opinion, framförallt inom miljörelaterade områden. Som anställd för att förverkliga landskapsregeringens energi- och klimatstrategi har han omfattande insikt i det åländska energisystemet. 

Anna Häger (styrelse)

Hållbar utveckling är något som präglar Annas livsstil och framtidsvisioner. Ålands Natur & Miljö är för henne ett nav som utgör den balanspunkten på Åland. En förening för alla, oavsett bakgrund, med ett sikte på en gemensam framtid. Hon har under större delen av sitt liv engagerat sig i flertal styrelser och inom föreningslivet. Hon erhöll 2017 examen som molekylärbiolog/biolog vid Uppsala universitet och studerar idag vid det internationella masterprogrammet inom hållbar utveckling vid Linköpings universitet.

Tony Cederberg (styrelse)

Tony är ursprungligen från Jakobstad men flyttade till Åland 2009. Naturen har alltid intresserat Tony och på fritiden blir det en del naturfotografering. Tony är utbildad miljöbiolog från Åbo Akademi och vardagarna tillbringas som amanuens på Åbo Akademis fältstation på Åland: Husö biologiska station. På Husö studeras både kustvattnen och sjöarna på Åland. På Husö har Tony bl.a. kunnat följa med hur våra vatten har förändrats över tid, något som inte alltid har varit så trevligt att följa med. Som miljöbiolog hoppas Tony kunna bidra med sakkunskap som berör situationen i våra vattendrag.

Ola Sundberg (styrelse)

Ola är styrelsens kassör. Han är utbildad ekonomie magister och arbetar i dag som portföljförvaltare. På fritiden tillbringar han mycket tid med sin tioåriga son samt med sport- och flugfiske. Han är också aktiv i Ålands Fiskevårdsförening r.f.

Han brinner för ett rent och friskt Östersjön, en hållbar ekonomi som respekterar ekosystemets gränser och ett samhälle där alla kan må bra.

Ola engagerade sig i Ålands Natur & Miljös styrelse för att han blev mycket imponerad över vilket fantastiskt och värdefullt arbete föreningen gjort samtidigt som värdegrunden är gemensam. 

 

Emma Lundberg (styrelse)

Emma Lundberg brinner för den ekologiska och den personlig hållbarheten - och speciellt sambandet mellan dem!

Intresset för ett hållbart liv är en stor del både av hennes privat- och arbetsliv. Emma jobbar som programansvarig för hållbarhetscertifieringarna Green Key och Blue Flag, men har under de senaste åren även utbildat sig till både Kost- och hälsocoach samt Yogainstruktör. Hon har även en examen i sociologi och ekonomi från Åbo Akademi. 

 

Helena von Schoultz (styrelse)

För Helena hänger livsglädje ihop med naturglädje och naturens välmående ihop med människans välmående. Helena är uppvuxen i Finland, Sverige och Luxembourg och kom till Åland 2016. Hon har länge intresserat sig för klimat-, miljö-, och hållbarhetsfrågor. Till utbildningen är hon statsvetare, kulturproducent, ordkonstledare och yogainstruktör.

Annika Lepistö (styrelse)

Annika är Österbottning och flyttade till Åland 2019. Hon brinner för att engagera andra i hjärtefrågor såsom jämställdhet, hållbar konsumtion och produktion, samt miljö- och klimatfrågor - något hon själv kallar för baksätesaktivism. Förutom att hon sitter i Ålands Natur & Miljös styrelse är hon också styrelsemedlem och lokal koordinator i ReGeneration 2030 stiftelsen. På nordisk nivå bidrar hon inom ett projekt som förmedlar ungas ståndpunkter om biodiversitet till FN-förhandlingarna. Hon är medgrundare i Nordic Youth Biodiversity Network och jobbar med ett sysselsättningsprojekt på Ålands 4H. Hon har en ekonomie-magisterexamen från studietiden på Hanken och är gärna ute i den fina naturen när hon har en stund över. Annika vill bidra på alla sätt hon kan, både lokalt och internationellt, till en bättre och mera hållbar framtid.

 

Josefine Egenfelt (kansli)

​Josefine Egenfelt fungerar om Ålands Natur & Miljös verksamhetsledare. Du når henne på josefine@natur.ax eller på 0457 34 53 135.

Linda Eriksson (projekt)

Linda Eriksson är projektledare för Städa Åland. Hon har tidigare erfarenhet av projektledning och brinner för en miljövänlig och giftfri livsstil. Hon tycker det roliga med Städa Åland är att ta sig an utmaningen att hjälpa till att göra Åland till ett renare ösamhälle fritt från skräp. Linda nås på stadaaland@natur.ax 

Jessica Sundberg

Jessica är föreningens medlemsansvariga. Hon har hand om medlemsfrågor, medlemsbrev, ordnande av evenemang, föreningens synlighet och värvning. Det är henne du kan kontakta om du helt enkelt bara vill veta mer om föreningen. Hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling i allmänhet, tillsammans med konsumtion, livsstil, mat och jämställdhet. Jessica nås på jessica@natur.ax eller på tel 04573449900.

Inkeri Ahonen (talesperson)

Inkeri är talesperson för Ålands Natur & Miljös farled 1 i vårt program Åland 2030 för fulla segel; "Vi slår vakt om naturens resurser och möjligheter". Inkeri sitter också med i föreningens Advisory board. Hon vill jobba för ett samhälle där människan erkänner även andra  varelsers rätt att behålla sitt livsutrymme, där var och en tar sitt  ansvar för klimat, naturresurser och biologisk mångfald. Samtidigt  behöver beslutsfattare möjliggöra och underlätta miljövänliga val.  Inkeri har jobbat med miljö- och naturskyddsfrågor i många år, bl.a. i  landskapsregeringen och nu vid finsk och svensk förvaltning. Till utbildningen är  hon filosofie doktor i systematisk-ekologisk botanik samt politices  magister i offentlig rätt och har studerat även organisation och  ledning samt ekonomi. Inkeri bidrar med sina kunskaper om naturskydd  och miljö, med sina kunskaper om offentlig sektor och miljölagstiftning. Du når henne på inkeri@natur.ax 

Jesper Svanfelt (talesperson)

Jesper är föreningens talesperson i frågor om konsumtion och avfall. Han är till utbildning doktor i organisk kemi och jobbar som VD på Svinryggens Deponi. Han har tidigare varit styrelseledamot i föreningen och är för närvarande också engagerad i Emmaus Ålands styrelse. Han nås på jesper@natur.ax eller 040 589 0755.