Styrelsen och personal

Joel Lindholm (styrelse)

Joel är föreningens ordförande. Han flyttade för nio år sedan till Åland från Nykarleby i Österbotten på grund av studier inom Hospitality Management. I samma veva blev han intresserad av miljöfrågor och har sedan dess läst det mesta han kommit över samt jobbat med frågor kring hållbarhet gällande livsmedel, odling samt förädling av råvaror. Joel är också en stor djurvän och vill se till att vi i framtiden fortfarande har kvar vår biologiska mångfald världen över. Han kommer som ordförande att jobba med frågor kring hur vi knyter ihop våra liv till mer miljövänliga helheter med självförsörjning för vårt samhälle som utgångspunkt. Han nås på joel@natur.ax eller 050 564 80 05.

Anna Häger (styrelse)

Anna Häger är föreningens vice ordförande. Hållbar utveckling är något som präglar Annas livsstil och framtidsvisioner. Ålands Natur & Miljö är för henne ett nav som utgör den balanspunkten på Åland. En förening för alla, oavsett bakgrund, med ett sikte på en gemensam framtid. Under 2018 var hon föreningens ordförande och satt under början av 2019 som viceordförande tills hon igen fick ta över klubban av Joel. Hon har under större delen av sitt liv engagerat sig i flertal styrelser och inom föreningslivet. Hon erhöll 2017 examen som molekylärbiolog/biolog vid Uppsala universitet och studerar idag vid det internationella masterprogrammet inom hållbar utveckling vid Linköpings universitet. Anna sitter i verkställande utskottet. Anna nås på anna@natur.ax.

Gunnar Westling (styrelse)

Till utbildningen är Gunnar diplomingenjör i kemiteknik. Han är uppvuxen i Saltvik där han föredrar att vandra och skida i naturen. Att vara ute på sjön är också något Gunnar tillbringar sin tid med. Personligen vill han bidra till att föreningen kan verka för en långsiktig och hållbar politik och opinion, framförallt inom miljörelaterade områden. Som anställd för att förverkliga landskapsregeringens energi- och klimatstrategi har han omfattande insikt i det åländska energisystemet. Gunnar är föreningens sekreterare men sitter också i Advisory Board (rådgivande styrelse). Han nås på gunnar@natur.ax.

Pia Norrmén (styrelse)

Pia älskar att fundera kring och uppleva design och konst som bidrar till en förbättrad miljö. Pia jobbar för som utställningsassistent på Ålands konstmuseum och brukar oftast få rollen som idéspruta och problemlösare. Pia är en praktiker som önskar hitta fler kreativa infallsvinklar och lösningar på de miljöutmaningar vi står inför. Pia nås på pia@natur.ax.

Tony Cederberg (styrelse)

Tony är ursprungligen från Jakobstad, till Åland flyttade han år 2009. Naturen har alltid intresserat Tony och på fritiden blir det en del naturfotografering. Tony är utbildad miljöbiolog från Åbo Akademi. Vardagarna tillbringas som amanuens på Åbo Akademis fältstation på Åland: Husö biologiska station. På Husö studeras både kustvattnen och sjöarna på Åland. På Husö har Tony bl.a. kunnat följa med hur våra vatten har förändrats över tid, något som inte alltid har varit så trevligt att följa med. Som miljöbiolog hoppas Tony kunna bidra med sakkunskap som berör situationen i våra vattendrag. Tony sitter i verkställande utskottet. Han nås på tony@natur.ax.

Paula Linderbäck (styrelse)

Paula har redan som ung varit intresserad av miljöfrågor. Hon är civilingenjör och teknologie doktor och har fördjupat sig i miljöfrågor båda på arbetet och som privatperson. Paula flyttade med familjen till Åland för 5 år sedan och har sin specialkunskap inom förnyelsebar energi, återvinning samt vattenrening. Paula brinner för att hitta lösningar till dagens miljöproblem och är speciellt intresserad av att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Hennes e-post i föreningsärenden är paula@natur.ax.

Soile Wartiainen (styrelse)

Soile gör en comeback som styrelsemedlem för 2018-2019. Soile var nämligen med och grundade föreningen för alldeles snart 40 år sedan, då hon var en ung och engagerad 'miljöaktivist'. Hennes intresse för naturen och miljöfrågorna har blivit ett livslångt engagemang. Soile är synlig i de flesta sammanhang som rör ekologiskt lantbruk på Åland både såväl i egenskap av odlare som rådgivare och företagare. Hon är förutom styrelsemedlem också medlem av Advisory Board. Soile nås på soile@natur.ax.

Carolin Georges (styrelse)

Carolin flyttade till Åland 2014 från Sverige och har en bakgrund som geograf där klimatfrågan stod i fokus. På Åland har Carolin arbetat på högskolan på Åland, Ålands vatten och arbetar just nu med renhållningssystem på Mise. Naturintresset är högt och hon är med och driver en kajak- och paddlingsverksamhet på Åland. På fritiden tycker Carolin om att segla och vara ute i den åländska skärgården. Hennes tvärvetenskapliga utbildning tror hon kan vara till nytta i styrelsearbetet för att se kopplingar mellan människor och naturen, speciellt i planeringssituationer och utveckling av samhällsinfrastruktur. Carolin sitter i verkställande utskottet. Hon nås på carolin@natur.ax

Erin Gäddnäs (kansliledare)

Erin är kansliets samordnare och också ansvarig för föreningens samhällspåverkan. Hon har ett vikariat som varar fram till den 3 november. Hon är utbildad personalvetare och har ett stort miljöintresse som följt henne genom livet.

Tove Fagerström (kansli)

​Tove Fagerström sköter föreningens ekonomi och ansvarar för verksamhetsben naturglädje. Under tiden som en samhällspåverkare med ledningsansvar är rekryterad, tjänstgör Tove som tillförordnad kansliledare. Hon trivs bäst ute i skogen eller vid vattnet. Hör av dig till henne om du har tips på utflyktsmål. Tove nås på tove@natur.ax eller på 0457 34 53 135.

Jessica Sundberg (kansli)

Jessica är föreningens medlemsansvarig. Hon har hand om medlemsfrågor, medlemsbrev, ordnande av evenemang, föreningens synlighet och värvning. Det är henne du kan kontakta om du helt enkelt bara vill veta mer om föreningen. Hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling i allmänhet, tillsammans med konsumtion, livsstil, mat, jordbruk och jämställdhet. Jessica nås på jessica@natur.ax eller på 0457 34 49 900.

Linda Eriksson (projekt)

Linda Eriksson är projektledare för Städa Åland. Hon har tidigare erfarenhet av projektledning och brinner för en miljövänlig och giftfri livsstil. Hon tycker det roliga med Städa Åland är att ta sig an utmaningen att hjälpa till att göra Åland till ett renare ösamhälle fritt från skräp. Linda nås på stadaaland@natur.ax 

Giséla Linde (projekt)

Giséla Linde är projektledare för projektet Kemikaliekoll Åland - Hus & Gård. Hon är i övrigt en flitig frilansskribent med inriktning på hållbar livsstil, personlig utveckling, kreativitet och hälsa. Hon nås på gisela@natur.ax.

Inkeri Ahonen (talesperson)

Inkeri är talesperson för Ålands Natur & Miljös farled 1 i vårt program Åland 2030 för fulla segel; "Vi slår vakt om naturens resurser och möjligheter". Inkeri sitter också med i föreningens Advisory board. Hon vill jobba för ett samhälle där människan erkänner även andra  varelsers rätt att behålla sitt livsutrymme, där var och en tar sitt  ansvar för klimat, naturresurser och biologisk mångfald. Samtidigt  behöver beslutsfattare möjliggöra och underlätta miljövänliga val.  Inkeri har jobbat med miljö- och naturskyddsfrågor i många år, bl.a. i  landskapsregeringen och nu vid finsk och svensk förvaltning. Till utbildningen är  hon filosofie doktor i systematisk-ekologisk botanik samt politices  magister i offentlig rätt och har studerat även organisation och  ledning samt ekonomi. Inkeri bidrar med sina kunskaper om naturskydd  och miljö, med sina kunskaper om offentlig sektor och miljölagstiftning. Du når henne på inkeri@natur.ax 

Jonas Holmström (talesperson)

Jonas Holmström är föreningens talesperson för energi- och klimatfrågor. Han jobbar sedan 2011 som webbmaster på Visit Åland och har allmänt arbetat med all typ av digital marknadsföring. Detta omfattar administration och utveckling av webbsajter, digitala nyhetsbrev, marknadsföringskampanjer via Facebook och Google. På fritiden spelar han badminton och hjälper familjeföretaget Zebrabil med bl.a. marknadsföringen så som solcellsutmaningen och elbilskampanjer. Hans engagemang för miljön bottnar i oron för de omfattande hoten från klimatförändringarna orsakade av utsläppen av koldioxid. Jonas nås på jonas@natur.ax eller 0405597224.

Jesper Svanfelt (talesperson)

Jesper är föreningens talesperson i frågor om konsumtion och avfall. Han är till utbildning doktor i organisk kemi och jobbar som VD på Svinryggens Deponi. Han har tidigare varit styrelseledamot i föreningen och är för närvarande också engagerad i Emmaus Ålands styrelse. Han nås på jesper@natur.ax eller 040 589 0755.

Dan Sundqvist (talesperson)

Dan Sundqvist är föreningens talesperson om social hållbarhet. Han har tidigare arbetat på Rädda Barnen för att främja en sund och säker internetanvändning samt demokratifostran hos barn och unga. Han deltog också därigenom i uppstartandet av ungdomsrörelsen ReGeneration 2030. Just nu arbetar han som projektkoordinator för integrationsprojektet En säker hamn. För Dan är det viktigt att arbeta tillsammans för att inkludera alla i det hållbara samhällsbygget. Dan nås på dan@natur.ax eller 040 56 69 672.