Styrelsen och personal

Anna Häger

Anna är sedan vårmötet 2018 föreningens ordförande. Hon är uppvuxen på en mindre bondgård i Hammarland. Redan från grundskolan har hon engagerat sig i att vara med och påverka tillvaron och förutsättningarna, genom att delta i styrelser och föreningar. Hon är utbildad molekylärbiolog/biolog vid Uppsala universitet och studerar idag vid det internationella masterprogrammet inom hållbar utveckling vid Linköpings universitet. Hållbar utveckling är något som präglar hennes livsstil och framtidsvisioner. För henne finns inte en enskild och absolut sanning som gäller alla när det kommer till vad hållbar utveckling innebär. En balans mellan gruppers sociala, etiska och ekonomiska förutsättningar som respekterar det kulturella arvet och tar stöd i vetenskaplig konsensus. Ålands Natur och Miljö är för henne ett nav som utgör den balanspunkten. En förening för alla, oavsett bakgrund, med ett sikte på en gemensam framtid. Anna nås på anna@natur.ax.

Sofia Mansnerus

Sofia är viceordförande i föreningen. Hon beskriver sig själv som förbannad. Ibland också uppgiven och matt över de stora utmaningar vi står inför med miljöförstöring och klimathot. Sofia har tidigare arbetat som insamlingskoordinator på Greenpeace och har varit projektanställd inom Ålands Natur och Miljö. Hon tränade bland annat föreningen i medlemsrekrytering och startade ett värvningsteam som sedan start engagerat över hundra nya medlemmar i föreningen. Idag jobbar hon på museum, yogar och cyklar snabbt hem till sin ettåring. Hon nås på sofiam@natur.ax

Ann Nedergård

Ann är föreningens sekreterare och har jobbat med miljöfrågor i många år. Idag är hon projektledare på Ålands vatten, tidigare har hon bland annat jobbat inom Ålands landskapsregering. Hon är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör och ekoingenjör och har också utbildat sig inom friluftsledarskap. Hon bor idag i Hammarland men är uppvuxen utanför Stockholm och har sina rötter i Stockholms skärgård. Ann nås på ann@natur.ax

Gunnar Westling

Till utbildningen är Gunnar diplomingenjör i kemiteknik. Han är uppvuxen i Saltvik där han föredrar att vandra och skida i naturen. Att vara ute på sjön är också något Gunnar tillbringar sin tid med. Personligen vill han bidra till att föreningen kan verka för en långsiktig och hållbar politik och opinion, framförallt inom miljörelaterade områden. Gunnar är kassör för föreningen och nås på gunnar@natur.ax.

Pia Norrmén

Pia älskar att fundera kring och uppleva design och konst som bidrar till en förbättrad miljö. Pia jobbar för som utställningsassistent på Ålands konstmuseum och brukar oftast få rollen som idéspruta och problemlösare. Pia är en praktiker som önskar hitta fler kreativa infallsvinklar och lösningar på de miljöutmaningar vi står inför. Pia är styrelsens vicesekreterare och nås på pia@natur.ax.

Jessy Eckerman

Jessy valdes in till styrelsen under vårmötet 2018. Hon är speciellt oroad över dagens konsumtsionshysteri och det stora matsvinnet. Själv handlar Jessy därför nästan allt secondhand. När hon nu renoverar sin stuga i Sund väntar hon gärna länge på att rätt retrotapet ska finnas till salu. Jessy är också en ambitiös handledare på Emmaus returcafé, en hipp lunchrestaurang i Mariehamn som starkt drivs av hållbarhet. Dessutom tycker Jessy om att diskutera hur vi ska göra det så enkelt som möjligt för människan att göra rätt val vad gäller allt från energi- och vattenfrågor. Jessy nås på jessy@natur.ax.

Michael Taevs

He is a member of the board. Michael Taevs immigrated to Åland with his family 6 years ago. He is passionate about Renewable Energy and Sustainable Building methods. After studying Neurscience in Montreal, Canada he completeed a Masters in Sustainabiility at Harvard University, Cambridge USA. 

For the last 5 years he has worked with Corporate Sustainability and is now setting up a private consulting practice. You can reach him at michael@natur.ax

Paula Linderbäck

Paula har redan som ung varit intresserad av miljöfrågor. Hon är civilingenjör och teknologie doktor och har fördjupat sig i miljöfrågor båda på arbetet och som privatperson. Paula flyttade med familjen till Åland för 5 år sedan och har sin specialkunskap inom förnyelsebar energi, återvinning samt vattenrening. Paula brinner för att hitta lösningar till dagens miljöproblem och är speciellt intresserad av att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Hennes e-post i föreningsärenden är paula@natur.ax.

Soile Wartiainen

Soile gör en comeback som styrelsemedlem för 2018. Soile var nämligen med och grundade föreningen för alldeles snart 40 år sedan, då hon var en ung och engagerad 'miljöaktivist'. Hennes intresse för naturen och miljöfrågorna har blivit ett livslångt engagemang. Soile är synlig i de flesta sammanhang som rör ekologiskt lantbruk på Åland både såväl i egenskap av odlare som rådgivare och företagare. Soile nås på soile@natur.ax.

Simon Holmström

Simon Holmström var föreningens ordförande 2017-2018 och nu vikarierande kansliledare. Redan sedan unga dagar har han varit engagerat i miljöfrågor och satt bland annat under några år i styrelsen även då. Efter studierna i beteendevetenskap i Sverige och senare master i miljöpsykologi i Storbritannien återvände han till Åland. Simon ser som målsättning att vidga och utveckla den åländska miljörörelsen så att fler kan engageras i arbetet för ett hållbart Åland. Simon nås på simon@natur.ax eller 0457 342 8214

Emma Lundberg

Emma vikarierar Karin som projektledare för Hållbar Destination. Projektet omfattar arbetet med hållbarhetscertifieringarna Green Key och Blue Flag. Emma är väldigt intresserad av hälsa, miljö och hållbarhet - och speciellt sambandet mellan dessa. Förutom en kandidatexamen från Åbo Akademi är Emma även utbildad Kost- och hälsocoach samt Yogainstruktör. Emma nås på emma@natur.ax eller 0457 344 9901.

Jessica Sundberg

Jessica är föreningens medlemsansvarig. Hon har hand om medlemsfrågor, medlemsbrev, ordnande av evenemang, föreningens synlighet och värvning. Det är henne du kan kontakta om du helt enkelt bara vill veta mer om föreningen. Hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling i allmänhet, tillsammans med konsumtion, livsstil, mat, jordbruk och jämställdhet. Jessica nås på jessica@natur.ax eller på 04573449900.

Sofia Enholm

Sofia har varit vikarierande medlemsansvarig och arbetar nu som projektanställd inom uppstartsprojektet Städa Åland. Hon har tidigare gjort en tio veckor lång högskolepraktik på föreningen samt ingått i föreningens värvarteam. Med kurser i hållbar utveckling vid CEMUS, ett brinnande intresse för miljö- och livsstilsfrågor samt erfarenheter från föreningslivet ser Sofia fram emot att ta över kommunikations-rodret för en tid. En fråga som Sofia själv funderat på många gånger och som hon skulle vilja att samhället i stort frågar sig är; vilken av vargarna inom sig ska en mata för att vara lycklig? Den vargen som hungrar efter yttre materiella ting, eller den vargen som vill hitta lyckan i sitt inre och i sitt sammanhang? Sofia nås på sofia@natur.ax eller +358 457 344 9900.

Jonas Holmström

Jonas Holmström är föreningens talesperson för energi- och klimatfrågor. Han jobbar sedan 2011 som webbmaster på Visit Åland och har allmänt arbetat med all typ av digital marknadsföring. Detta omfattar administration och utveckling av webbsajter, digitala nyhetsbrev, marknadsföringskampanjer via Facebook och Google. På fritiden spelar han badminton och hjälper familjeföretaget Zebrabil med bl.a. marknadsföringen så som solcellsutmaningen och elbilskampanjer. Hans engagemang för miljön bottnar i oron för de omfattande hoten från klimatförändringarna orsakade av utsläppen av koldioxid. Jonas nås på jonas@natur.ax eller 0405597224.

Tove Fagerström

​Tove Fagerström är en sann naturmänniska och i grunden cell- och molekylärbiolog med förkärlek för miljögifter samt vetenskapsjournalist. Tove är föreningens ordinarie kansliledare som nu är på tjänsteledigt och ersätts av Simon Holmström 2018. 

Karin Rosenberg-Brunila

Karin är tjänstledig till och med den 31.3.2019 som projektledare för Hållbar Destination. Projektet omfattar arbetet med hållbarhetscertifieringarna Green Key och Blue Flag. Hennes största intresseområde är vardagsekologi där miljö, hälsa och välmående harmoniserar. Karin är pedagogie magister till utbildningen. Hon kombinerar sina uppdrag inom föreningen med övriga uppdrag och forskning.