Styrelsen och personal

Emma Lundberg (styrelse)

Emma Lundberg brinner för den ekologiska och den personlig hållbarheten - och speciellt sambandet mellan dem!

Intresset för ett hållbart liv är en stor del både av hennes privat- och arbetsliv. Emma jobbar som programansvarig för hållbarhetscertifieringarna Green Key och Blue Flag, men har under de senaste åren även utbildat sig till både Kost- och hälsocoach samt Yogainstruktör. Hon har även en examen i sociologi och ekonomi från Åbo Akademi. 

Emma sitter även med i styrelsens verkställande utskott.

Anna Ingman (kansli)

Anna Ingman vikarierar som medlemsansvarig. Kontakta Anna om du har funderingar kring medlemsfrågor, medlemsbrev, ordnande av evenemang, föreningens synlighet och värvning. Du når henne via anna.ingman@natur.ax eller på +358 (0)457 344 9900.

Inkeri Ahonen (talesperson)

Inkeri är talesperson för Ålands Natur & Miljös farled 1 i vårt program Åland 2030 för fulla segel; "Vi slår vakt om naturens resurser och möjligheter". Inkeri sitter också med i föreningens Advisory board. Hon vill jobba för ett samhälle där människan erkänner även andra  varelsers rätt att behålla sitt livsutrymme, där var och en tar sitt  ansvar för klimat, naturresurser och biologisk mångfald. Samtidigt  behöver beslutsfattare möjliggöra och underlätta miljövänliga val.  Inkeri har jobbat med miljö- och naturskyddsfrågor i många år, bl.a. i  landskapsregeringen och nu vid finsk och svensk förvaltning. Till utbildningen är  hon filosofie doktor i systematisk-ekologisk botanik samt politices  magister i offentlig rätt och har studerat även organisation och  ledning samt ekonomi. Inkeri bidrar med sina kunskaper om naturskydd  och miljö, med sina kunskaper om offentlig sektor och miljölagstiftning. Du når henne på inkeri@natur.ax 

Linda Eriksson (projekt)

Linda Eriksson är projektledare för Städa Åland. Hon har tidigare erfarenhet av projektledning och brinner för en miljövänlig och giftfri livsstil. Hon tycker det roliga med Städa Åland är att ta sig an utmaningen att hjälpa till att göra Åland till ett renare ösamhälle fritt från skräp. Linda nås på stadaaland@natur.ax 

Dan Sundqvist (talesperson)

Dan Sundqvist är föreningens talesperson om social hållbarhet. Han har tidigare arbetat på Rädda Barnen för att främja en sund och säker internetanvändning samt demokratifostran hos barn och unga. Han deltog också därigenom i uppstartandet av ungdomsrörelsen ReGeneration 2030. Just nu arbetar han som projektkoordinator för integrationsprojektet En säker hamn. För Dan är det viktigt att arbeta tillsammans för att inkludera alla i det hållbara samhällsbygget. Dan nås på dan@natur.ax eller 040 56 69 672.

Jesper Svanfelt (talesperson)

Jesper är föreningens talesperson i frågor om konsumtion och avfall. Han är till utbildning doktor i organisk kemi och jobbar som VD på Svinryggens Deponi. Han har tidigare varit styrelseledamot i föreningen och är för närvarande också engagerad i Emmaus Ålands styrelse. Han nås på jesper@natur.ax eller 040 589 0755.

Carolin Georges (styrelse)

Carolin flyttade till Åland 2014 från Sverige och har en bakgrund som geograf där klimatfrågan stod i fokus. På Åland har Carolin arbetat på högskolan på Åland, Ålands vatten och arbetar just nu med renhållningssystem på Mise. Naturintresset är högt och hon är med och driver en kajak- och paddlingsverksamhet på Åland. På fritiden tycker Carolin om att segla och vara ute i den åländska skärgården. Hennes tvärvetenskapliga utbildning tror hon kan vara till nytta i styrelsearbetet för att se kopplingar mellan människor och naturen, speciellt i planeringssituationer och utveckling av samhällsinfrastruktur. Carolin sitter i verkställande utskottet. 

Tony Cederberg (styrelse)

Tony är ursprungligen från Jakobstad, till Åland flyttade han år 2009. Naturen har alltid intresserat Tony och på fritiden blir det en del naturfotografering. Tony är utbildad miljöbiolog från Åbo Akademi. Vardagarna tillbringas som amanuens på Åbo Akademis fältstation på Åland: Husö biologiska station. På Husö studeras både kustvattnen och sjöarna på Åland. På Husö har Tony bl.a. kunnat följa med hur våra vatten har förändrats över tid, något som inte alltid har varit så trevligt att följa med. Som miljöbiolog hoppas Tony kunna bidra med sakkunskap som berör situationen i våra vattendrag. Tony sitter också i verkställande utskottet. 

Joel Lindholm (styrelse)

Joel är föreningens viceordförande. Han flyttade för tio år sedan till Åland från Nykarleby i Österbotten på grund av studier inom Hospitality Management. I samma veva blev han intresserad av miljöfrågor och har sedan dess läst det mesta han kommit över samt jobbat med frågor kring hållbarhet gällande livsmedel, odling samt förädling av råvaror.

Joel är också en stor djurvän och vill se till att vi i framtiden fortfarande har kvar vår biologiska mångfald världen över. Han kommer som ordförande att jobba med frågor kring hur vi knyter ihop våra liv till mer miljövänliga helheter med självförsörjning för vårt samhälle som utgångspunkt.

 

Alina Penca (styrelse)

Alina flyttade till Åland från Rumänien för fyra år sedan. Hon är utbildad skeppsbyggnadsingenjör och jobbar som bäst inom branchen.Tidigare har hon även arbetat på Medis där hon kom i kontakt med människor från olika kulturer.

Miljö- och klimatfrågor har sedan barndomen varit ett stort intresse och därför vill hon också arbeta för miljöns välbefinande och till en bättre framtid för vårt hem, Jorden. 

Utöver miljöengagemanget är hon också en konsträrlig själ som tycker om att läsa böcker, måla och vistas i naturen. 

Anna Häger (styrelse)

Anna Häger är föreningens vice ordförande. Hållbar utveckling är något som präglar Annas livsstil och framtidsvisioner. Ålands Natur & Miljö är för henne ett nav som utgör den balanspunkten på Åland. En förening för alla, oavsett bakgrund, med ett sikte på en gemensam framtid. Under 2018 var hon föreningens ordförande och satt under början av 2019 som viceordförande tills hon igen fick ta över klubban av Joel. Hon har under större delen av sitt liv engagerat sig i flertal styrelser och inom föreningslivet. Hon erhöll 2017 examen som molekylärbiolog/biolog vid Uppsala universitet och studerar idag vid det internationella masterprogrammet inom hållbar utveckling vid Linköpings universitet. Anna sitter i verkställande utskottet. 

Ola Sundberg (styrelse)

Ola är styrelsens kassör. Han är utbildad ekonomie magister och arbetar i dag som portföljförvaltare. På fritiden tillbringar han mycket tid med sin tioåriga son samt med sport- och flugfiske. Han är också aktiv i Ålands Fiskevårdsförening r.f.

Han brinner för ett rent och friskt Östersjön, en hållbar ekonomi som respekterar ekosystemets gränser och ett samhälle där alla kan må bra.

Ola engagerade sig i Ålands Natur & Miljös styrelse för att han blev mycket imponerad över vilket fantastiskt och värdefullt arbete föreningen gjort samtidigt som värdegrunden är gemensam. 

 

Gunnar Westling (styrelse)

Till utbildningen är Gunnar diplomingenjör i kemiteknik. Han är uppvuxen i Saltvik där han föredrar att vandra och skida i naturen. Att vara ute på sjön är också något Gunnar tillbringar sin tid med. Personligen vill han bidra till att föreningen kan verka för en långsiktig och hållbar politik och opinion, framförallt inom miljörelaterade områden. Som anställd för att förverkliga landskapsregeringens energi- och klimatstrategi har han omfattande insikt i det åländska energisystemet. Gunnar är föreningens sekreterare men sitter också i Advisory Board (rådgivande styrelse). 

Maria Törnqvist (styrelse)

Maria är föreningens ordförande och sitter i verkställande utskottet. Hon är utbildad politices magister och jobbar till vardags med upphandling. Hennes miljöintresse väcktes på allvar när hon jobbade på Ålands miljöservice (Mise) där hon bl.a. var projektledare för Textilprojektet (insamling av textilier) och föreläste om hållbarhet och cirkulär ekonomi inför skolklasser och studiebesök.

Hon brinner framför allt för social hållbarhet och avfallsreducering. Genom sitt jobb som upphandlare vill hon kunna bidra till mer hållbara upphandlingar. Maria är imponerad av det engagemang och den bredd av kunskap som finns i föreningen och vill gärna fokusera på den enskilda människans betydelse för den hållbara utvecklingen.

Styrelsen nås på styrelsen@natur.ax

Josefine Egenfelt (kansli)

​Josefine Egenfelt fungerar om Ålands Natur & Miljös verksamhetsledare. Du når henne på josefine@natur.ax eller på 0457 34 53 135.

Giséla Linde (projekt)

Giséla Linde är projektledare för projektet Kemikaliekoll Åland - Hus & Gård. Hon är i övrigt en flitig frilansskribent med inriktning på hållbar livsstil, personlig utveckling, kreativitet och hälsa. Hon nås på gisela@natur.ax.

Jessica Sundberg (föräldraledig)

Jessica är föreningens medlemsansvarig. Hon har hand om medlemsfrågor, medlemsbrev, ordnande av evenemang, föreningens synlighet och värvning. Det är henne du kan kontakta om du helt enkelt bara vill veta mer om föreningen. Hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling i allmänhet, tillsammans med konsumtion, livsstil, mat, jordbruk och jämställdhet.