Samarbetspartners utanför Åland

Att värna om miljön är en global fråga

Vi samarbetar med flera organisationer utanför Åland. Våra främsta samarbetspartners just nu är moderförbundet Natur och Miljö i Finland samt Omställningsrörelsen i Sverige. Ålands Natur & Miljö är en del av båda dessa organisationer. Vi är också medlemsorganisation i ABF Åland.

Samtidigt håller vi goda kontakter med våra nordiska systerorganisationer genom årliga träffar och digitala möten. Vi engagerar oss 2018-2019 i en nordisk arbetsgrupp för klimatsamarbete.

Ålands Natur & Miljö samarbetar också med FEE international och Sykse när det gäller arbetet med miljöcertifieringarna Green Key och Blue Flag. Inom ramen för det projekt som involverar dessa miljöcertifieringar - Hållbar Destination - finns ockå delägarna Visit Åland och Ålands Näringsliv.

Föreningen samarbetar också med andra lämpliga organisationer för olika temadagar och projektdagar.