Samarbetspartners utanför Åland

Att värna om miljön är en global fråga

Vi samarbetar med flera organisationer på och utanför Åland för att nå våra syften. Som en del av moderförbundet Natur och Miljö i Finland skapar vi också påverkan nationellt. På så sätt kan vi stärka varandra i arbetet med hållbar utveckling.

Utöver de temporära projekt och samarbeten som pågår så är Ålands Natur & Miljö medlem i flera organisationer. Dessa är följande:

Samtidigt håller vi goda kontakter med våra nordiska systerorganisationer genom årliga träffar och digitala möten.

Ålands Natur & Miljö samarbetar också med FEE international och Sykse när det gäller arbetet med miljöcertifieringarna Green Key och Blue Flag. Inom ramen för det projekt som involverar dessa miljöcertifieringar - Hållbar Destination - finns ockå delägarna Visit Åland och Ålands Näringsliv.