Representation

Ålands Natur & Miljö har representanter i följande styrelser, kommittéer och grupper.

Förbundet Natur och Miljö r.f.
Ordinarie styrelseledamot: Jannika Reed, jannikareed@gmail.com
Suppleant: Jonna Kevin, japkevin@yahoo.se

Bärkraft.ax
Kontrollnämnden för ekologisk produktion

Green Key Ålands styrgrupp
Green Key Ålands jury
Blue Flag Ålands styrgrupp
LEADER Ålands LAG-grupp
Övervakningskommitté för entreprenörskap och kompetens, samt för regionala utvecklingsfonden och LBU-programmet
Omställning Sverige, utbildargruppen