Representation

Ålands Natur & Miljö har representanter i följande styrelser, kommittéer och grupper.

Förbundet Natur och Miljö r.f.
Ordinarie styrelseledamot: Jannika Reed, jannikareed@gmail.com
Suppleant: Jonna Kevin, japkevin@yahoo.se

Bärkraft.ax
Föreningens representant i medaktörsnätverket: Tove Fagerström: tove@natur.ax
Bollplank i arbetsgruppen för rapportering och koordinering (mål 6): Jonas Holmström, jonas@natur.ax
Bollplank i arbetsgruppen för rapportering och koordinering (mål 4): Vakant tillsvidare

Kontrollnämnden för ekologisk produktion
Ordinarie styrelseledamot: Madeleine Harms, madeleine.harms@posteo.net
Suppleant: Helén Eriksson, ingbyhelen@gmail.com

Green Key Ålands styrgrupp
Ledamot: Gerd Lönnblad, gerd_lonnblad@yahoo.se

Green Key Ålands jury
Ledamot: Soile Wartiainen, soile@natur.ax

Blue Flag Ålands styrgrupp
Ledamot: Vakant tillsvidare

LEADER Ålands LAG-grupp
LAG: Karin Rosenberg-Brunila, karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax

Övervakningskommitté för entreprenörskap och kompetens, samt för regionala utvecklingsfonden och LBU-programmet
Ordinarie styrelseledamot: Soile Wartiainen soile@natur.ax
Suppleant: Vakant tillsvidare

Omställning Sverige, utbildargruppen
Ledamot: Giséla Linde, gisela@natur.ax