Representation

Ålands Natur & Miljö har representanter i följande styrelser, kommittéer och grupper:

Natur och Miljö r.f.
Ordinarie styrelseledamot: Jannika Reed jannika@earthlink.net
Suppleant: Petra Granholm petra@natur.ax

Bärkraft.ax
Föreningens representant i medaktörsnätverket: Simon Holmström simon@natur.ax

Styrgruppen för ReGeneration 2030 för verksamhetsåret 2017-2018
Föreningens representant i styrgruppen: Simon Holmström simon@natur.ax

Kontrollnämnden för ekologisk produktion
Ordinarie styrelseledamot: Johan Silvander johan@natur.ax
Suppleant: Madeleine Harms

Landskapsregeringens plaststrategigrupp
Ledamot: Petra Granholm petra@natur.ax

Green Key Ålands styrgrupp
Ledamot: Simon Holmström simon@natur.ax
Ledamot: Gerd Lönnblad

Green Key Ålands jury
Ledamot: Soile Wartiainen soile@natur.ax

Blue Flag Ålands styrgrupp
Ledamot: Simon Holmström simon@natur.ax

LEADER Ålands styrelse och LAG/FLAG-grupp
LAG: Karin Rosenberg karin@natur.ax
FLAG: Petra Granholm petra@natur.ax

Övervakningskommitté för entreprenörskap och kompetens, samt för regionala utvecklingsfonden och LBU-programmet
Ordinarie styrelseledamot: Soile Wartiainen soile@natur.ax
Suppleant: Simon Holmström simon@natur.ax

Omställning Sverige, utbildargruppen
Ledamot: Giséla Linde gisela@natur.ax