Riktlinjer för samhällspåverkan

Riktlinjer för samhällspåverkan: medverkan i besluts-, planerings- och besvärsprocesser etc

En av Ålands Natur & Miljös viktigaste uppgifter är samhällspåverkan i miljöns och kommande generationers namn. Samhällspåverkan sker genom ett stort antal kanaler, från insändare, demonstrationer, utlåtanden, deltagande i höranden till besvär etc. Utgångspunkten är att samhällspåverkan i första hand ska ske proaktivt, i andra hand reaktivt och att medverkan i en miljö- eller planeringsfråga ska ske i ett så tidigt skede av processen som möjligt.

För samhällspåverkan finns årligen ett särskilt moment i budgeten. Inom kansli eller styrelse ska alltid utses minst en person som är ansvarig för samhällspåverkan.

Föreningen får ofta förfrågningar och påtryckningar från medlemskåren och allmänhet att reagera proaktivt eller reaktivt i någon fråga. Styrelsen bör i sådana fall diskutera saken utifrån föreningens verksamhetsområden enligt stadgarna, tillgängliga tids- och personresurser samt budget. På basen av detta kan styrelsen kan ta beslut att agera eller inte agera i frågan. Även om styrelsen beslutar sig för att inte agera med administrativa åtgärder finns olika andra sätt att agera, t.ex. genom att tillsammans med initiativtagaren skriva insändare, arrangera en vandring i ett av exploatering hotat område eller uppmärksamma saken på facebook och hemsida.

En person som kontaktar föreningen med önskan om reaktion i ett ärende ska vara beredd att själv engagera sig i frågan och tillsammans med föreningens ansvariga för samhällspåverkan agera frontfigur i media för saken. Håll gärna i åtanke att besvär till domstol är en sista åtgärd och mycket tids- och resurskrävande. Föreningen engagerar sig hellre proaktivt.

Beslut taget av styrelsen för Åland Natur & Miljö r.f.

Mariehamn, september 2015