Riktlinjer för samhällspåverkan

En av Ålands Natur & Miljös viktigaste uppgifter är samhällspåverkan i miljöns och kommande generationers namn. Samhällspåverkan sker genom ett stort antal kanaler, från insändare, demonstrationer, utlåtanden, deltagande i höranden till besvär etc. Utgångspunkten är att samhällspåverkan i första hand ska ske proaktivt, i andra hand reaktivt och att medverkan i en miljö- eller planeringsfråga ska ske i ett så tidigt skede av processen som möjligt.

Vill du väcka ett ärende? Undrar du hur föreningens rutiner ser ut? Läs bilagan nedan.