Intervjuer med riksdagskandidaterna 2015

Ålands Natur & Miljö har intervjuat samtliga riksdagskandidater 2015 från Åland om miljöfrågor. Varje kandidat har sin egen undersida. Vi har valt att publicera kandidaterna i nummerordning. Intervjuerna har gjorts av Jessica Sundberg och ljudupptagning har gjorts för att få intervjuerna så neutralt och verklighetstroget framställda som möjligt.