Miljöpriset

Ålands Fiskevårdsförening r.f. tilldelas miljöpriset 2020

Med motiveringen: 

Ålands Fiskevårdsförening r.f. med eldsjälen Torsten Fredriksson i spetsen har under många år arbetat och engagerat sig för naturens bästa med sitt handlingskraftiga miljöarbete. Föreningen arbetar med att återställa naturliga lekplatser för öring och gädda och att skapa nya fiskvägar. Genom att följa upp fiskvandringen skapas en god grund för forskning på området. Fiskevårdsföreningens insatser har skett i gott samråd med privata intressenter och den offentliga sektorn. Torstens och Fiskevårdsföreningens engagemang visar att en folkrörelse har möjlighet att flytta gränserna och påverka samhället i positiv riktning.   

 

Ålands Natur & Miljö delar årligen ut ett miljöpris för positiva miljöinsatser under året. Vinnaren utses av föreningens höstmöte.

 

 

Tidigare Miljöpristagare

1979 August Rosenqvist, Ramsholmen
1980 Alf Halm, beteshage i Lumparland
1981 Jomala Miljövårdsnämnd, Iriskärret
1982 Lars-Erik Berglund, hus i Östergeta
1983 Folke Wickström, Mariehamns stadsarkitekt
1984 Odlarringen
1985 Johan Franzén, Bänö, havsörnarna
1986 Jan Karlsson
1987 Jomala kommunstyrelse, delgeneralplan, kyrkby, Dalkarby
1988 Ålands Problemavfall
1989 Lst - jordbruksbyrån, markkartering
1990 Ritva och Runolf Grunér, Syllödavägen
1991 Markägare vid norra Sundsvägen
1992 Ålands Yrkesskola, integrerad miljöundervisning
1993 Saltviks kommun och kommuntekniker samt Runar Karlsson, återvinningscentralen
1994 Ekodaghemmet Blåbäret
1995 Monika Jansson för fotoutställning om Östersjöns övergödning
1996 Ben Johans för arbete med färjornas utsläpp av avloppsvatten
1997 Ea Blomqvist och Erik Bonsdorff, information om havets tillstånd
1998 Passagerarrederierna Birka Line och Vikinglinjen
1999 Götrik Sundberg för Hans miljövård av Bolstaholms ängsmarker under många år har krävt mycket arbete.
2000 Monika Jansson för ett gediget ideellt informationsarbete, t ex i och med publikationen boken Rosenrött hav – en åländsk algdagbok.
2001 Emmaus tilldelades årets miljöpris för ett bra arbete för återvinning av kläder, möbler, hushållsartiklar och nu även byggnads- och rivningsmaterial.
2002 Familjen Peter Sundin, Grelsby
2003 Annika Orre - Oförtröttligt delger hon allmänheten information om både miljöproblem och miljöstödande åtgärder.
2004 Williams buss för deras arbete med att minska sin miljöpåverkan. Williams buss är det första bussföretaget i Finland som har blivit beviljat Beviset för Miljö- och energiansvarigt bussföretag i överensstämmelse med SFS- EN ISO 14001. Williams buss är gott exempel inom transportsektorn
2005 Maj-Gun Sjöberg för långvarigt arbete med att ge ekologisk kost åt barnen i Strandnäs skola
2006 Sven-Olof Eriksson för hans arbete med att bevara rasen Ålandsfåret.
2007 Henrik Lindqvist för "hans outtröttliga, envisa och sega kamp för genomförandet av Båtskärsprojektet"
2008 Savetheplanet.ax för "att de helhjärtat engagerat sig i att öka medvetenheten om klimathotet bland ålänningarna".
2009 Isabel Kvarnfors för hennes idoga arbete för att värna om Ålands natur och miljö genom att själv vara en god förebild både i vardagen och yrkeslivet, inte vara rädd för att säga sin åsikt i olika sammanhang, skriva insändare, skapa debatt om allt från GMO till att värna om naturen och värna om vår gemensamma natur kring Kastelholm.
2010 Håkan Kulves för hans under 30 år starka engagemang för Ålands natur, som bl a resulterat i att ett fyrtiotal naturreservat inrättats under hans aktiva arbetsperiod som miljövårdsintendent. Till detta kan också nämnas hans serie uppskattade exkursioner till åländska naturreservat, då hans engagerat och kunnigt förklarat naturvårdens problematik.
2011 Ulf Grüssner för hans mångåriga positiva arbete med kollektivtrafiken på Åland.
2012 Städpatrullen; Siri Jansson, Sanna Hemming och Sofie Jansson för att de städat i Mariehamn på sin fritid, och också sett till att problemet med nedskräpning uppmärksammats i media.
2013 Ursula Koponen, för hennes kunskap, engagemang, mod och professionalitet i områdesplanering och hennes arbete med bevarandet av många känsliga kulturmiljöer och öppna landskap.
2014 Traute Eriksson, för att hon är en engagerad eldsjäl som visar hur stor skillnad en enskild medborgares kamp faktiskt kan göra för miljön. Personligen har hon kämpat för bland annat gammelskogen i Lumparland och Lumparn.
2015 Linda Pussinen, för sitt arbete med kampanjen No more poo som uppmuntrade kryssningsrederier som trafikerar Östersjön att sluta dumpa avloppsvatten i havet samt för sitt arbete med att belysa de frågor som påverkar vår vattenkvalitet och havsmiljö.
2016 Föreningen Waldorf Åland, föräldrar och personal lägger tillsammans ner ett stort engagemang för att den kommande generationen ska ha så bra förutsättningar som möjligt för en hållbar framtid
2017 Jack "Mr Birger" Norrmén tillsammans med mamma Pia Norrmén för inspirerande skräpplockningsfilmer på Youtube

2018 Heidi Hendersson, journalist, med motiveringen:Hon skriver engagerat om de viktigaste och svåraste miljöfrågorna i vår tid, såsom klimatförändringen och plastanvändningen. Hon skriver logiskt, pedagogiskt och faktabaserat. Hon är orädd och prioriterar rätt.    Den åländska allmänheten har lärt sig mycket om till exempel klimathotet, biologisk mångfald och miljöskydd av henne.

2019 Ungdomars Miljörörelse på Åland, UMÅ, med motiveringen att de engarerar och mibiliserar ungdomar över hela Ålands i miljöfrågan.

2020 Ålands Fiskevårdsförening r.f. med motiveringen: Under många år har föreningen engagerat sig för naturens bästa. Föreningen arbetar med att återställa naturliga lekplatser för öring och gädda oh att skapa nya fiskvägar. Genom att följa upp fiskvandringen skapas en god grund för forskning på området.