Sara Kemetter

 

Namn: Sara Kemetter
Ställer upp i riksdagen för: Ålands socialdemokrater
Kandidat nummer: 3

"Finland har bra förutsättningar att ta ett klimatansvar"
 

Hur ser din energiplan för Finland och Åland ut?
Enligt mig är hållbara energilösningar framtiden och så länge som vi satsar på kärnkraft och fossila bränslen så agerar vi inte hållbart. Jag tror på vindkraft framåt, både i stor och liten skala och sen tror jag också vi kunde utnyttja solenergi mycket mer.

Vad kan du som invald i riksdagen göra för att främja förnyelsebara källor?
Man behöver arbeta aktivt för att byta ut oljeeldning mot förnyelsebara lösningar i de åländska kommunerna och på fastlandet. Lagar ska stödja förnyelsebar energi, man kan också ge stöd direkt ekonomiskt. I Finland byggs ett nytt kärnkraftverk men jag ser att vi nu behöver stöda alternativa energilösningar och stöda företag som driver den förnyelsebara linjen. Energifrågorna är centrala som utvecklingsområde för regionens näringsliv. De näringslivsidkare som tänker framåt i hållbarhetsfrågor kommer att bli framtidens bolag. Halkar du efter blir det kostsamt, då halkar du efter i EU-lagstiftning och andra faktorer som snart kommer att kosta dig pengar. Det gäller både företag, kommuner och privatpersoner.

I riksdagen behöver man ständigt lobba för frågor kring förnyelsebar energi. Sedan skulle jag också önska att ett hållbarhetsperspektiv och en konsekvensbedömning med tanke på hållbarhet skulle göras i alla nya lagar som antas; det skulle jag jobba för.

När är vi självförsörjande på förnyelsebar energi?
Åland ska vara självförsörjande på förnyelsebar energi 2051 och jag hoppas att vi kan bli det ännu tidigare. Däremot tror jag att det kommer att ta längre tid för resten av Finland, eftersom Finland nu gör sig beroende av kärnkraft är det en mycket lång process att svänga det beroendet.

Hur ser matproduktionen ut på Åland och i Finland i framtiden?
Ska vi klara av hållbarhetsmålet som vi satt för Åland; och jag hoppas att Finland snart också ska sätta ett liknande mål, så behöver vi se över hela matproduktionen både lokalt och globalt. Vi har väldigt energikrävande livsmedel idag. Man tar inte tillvara all förnyelsebar energi man skulle kunna ta tillvara utan använder till stor del olja och fossila bränslen i jordbruket. Det här är ett globalt problem. I och med att jordens befolkning växer och våra matvanor är väldigt inriktade på kött idag så utarmas jorden mer av storskaliga, intensiva jordbruksmetoder med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Med den bakgrunden tror jag att vi behöver börja diskutera jordbruk i andra banor än idag. Och sluta prata dieter som LCHF i media och andra absurda saker. Vad mår vi bra av, och vad bör vi äta ur ett hållbarhetsperspektiv? Sådana saker behöver vi diskutera. Vi kan prata om ett hållbart jordbruk, men då behöver vi också äta rätt och konsumera rätt mat.

Jag vill se ett Åland med endast hållbara jordbruksmetoder; ett ekologiskt jordbruk. Jag vill ha närproducerad mat som är ekologisk.

Vad kan du som invald i riksdagen göra för att främja miljövänlig och närproducerad matproduktion?
Jordbrukspolitiken är styrd av EU. Jag kommer att kämpa stenhårt för den ekologiska odlingen, och använda EU:s stödsystem på bästa sätt för att gynna den. Jordbruk är inte lönsamt på våra breddgrader och ska vi ha ett levande jordbruk så måste det stödas ekonomiskt via EU-stöd, statstöd och landskapsstöd. Då får vi se till att stöda det i en hållbar riktning. Ett levande jordbruk gynnar också näringslivet.

Vilka är de primära insatserna som bör göras för Östersjön från politiskt håll just nu?
Om jag kommer in i riksdagen så ska jag se till att kryssningsfartyg inte får dumpa sitt avloppsvatten och avfall direkt ner i havet. Sedan är Östersjön ett internationellt område, så arbete måste göras på internationell nivå. Fler reningsverk behöver vi satsa på. Vi behöver diskutera övergödningen på ett nytt sätt, vi är just nu världens smutsigaste hav. Kemikaliefrågan behöver tas tag i, det ser jag som en tickande bomb. Sen ser jag också att ett ekologiskt jordbruk hör ihop med den här frågan, mycket utsläpp sker genom jordbruket idag, också på Åland, vi är inte på något sätt bäst i klassen. Vi behöver bli bättre på skyddszoner och liknande.

Är det klokt av Åland att haka sig fast vid färjtrafiksbranschen eller borde vi se oss om efter nya branscher?
Nästan hela vårt näringsliv kretsar kring sjöfart. Jag tycker att de åländska rederierna sköter sig bra i miljöfrågor, man har lyckats jobba i enlighet med svaveldirektivet till exempel. Om vi lyckas vara i framkant när det gäller green shipping så kan vi skapa business av det. Jag hoppas att andra länders rederier kan lära sig av våra. Vi ska vara i framkant när det gäller hållbar sjöfart. 2017 ska de nya statsstöden förhandlas om och där finns ju också möjlighet att lägga in nya krav från statens sida.

Finland antar i år en klimatlag. Vilka är de viktigaste bitarna i en sådan enligt dig?
Vi måste möta klimathotet och begränsa den globala uppvärmningen. Skulle vi till exempel investera 2 % av vårt BNP inom energi, byggnader och industri så skulle den globala ekonomin blomstra samtidigt som man kan ta itu med klimathotet. Det gäller att med ganska små medel och med rätt lagstiftning få människor att tänka om. Det finns flera nordiska företag idag som sätter press på sina regeringar och som ber om en snabbare klimatlagstiftning; vi befinner oss nu i ett brytningsskede. Finlands regering bör diskutera fram ett lagpaket med inspiration av den som antogs i Storbritannien 2008. Där drev miljörörelsen tillsammans med allmänheten, facken och näringslivet fram ett förslag som sedan antogs politiskt. Där har man sett på frågorna på ett långsiktigt sätt, och det har varit ett lyckat koncept, så varför inte kopiera det på bästa sätt. Finland har bra förutsättningar att verkligen ta ett klimatansvar.