Kent Eriksson

Namn: Kent Eriksson
Ställer upp i riksdagen för: Liberalerna
Kandidat nummer: 8

 ”Vi behöver ha en fungerande regionalpolitik och en fungerande internationell politik för att åstadkomma förändringar”

Hur ser din energiplan för Finland och Åland ut?
Vi måste komma till en energiomställning, alltså vi måste fortsätta forska på förnyelsebar energi och bygga ut den. Kritiker säger idag att det inte lönar sig, men det beror på hur man värdesätter miljön. För att vi ska kunna växla om måste vi fortsätta bygga ut det förnyelsebara. Målsättningen måste vara att vi ska komma till 100 % förnyelsebar energi, och åtminstone för Åland borde inte det vara något problem att nå dit. Eller egentligen borde vi bli 200 % självförsörjande, att vi ska kunna börja exportera energi också.

Vindkraften är nog det jag spontant tycker att vi ska satsa på åtminstone på Åland; men jag är ingen expert på miljöfrågor även om jag anser att de är extremt viktiga. Vi har mycket outnyttjad potential för vindkraft på Åland, till exempel i skärgården. Satsar vi på både små och stora projekt inom vindkraften är vi väldigt snart självförsörjande. Min förhoppning är att privatpersoner själva ska kunna satsa på grön energi, och att man ska vilja göra det också. Menar vi allvar med miljöpolitiken måste vi jobba på det sättet. Solkraft tror jag också på framåt, det behöver vi forska på mer. Min hållning i energifrågan är att det finns mycket krafter i naturen som vi kan använda mer. Jag säger nej till kärnkraft. Jag skulle gärna bli en politiker som börjar stänga ner kärnkraften i Finland, men vägen hur vi kommer dit är svår att svara på just nu.

Vi har en situation i världen där vi måste komma bort från fossila bränslen och börja försörja oss med grön energi, annars har vi snart ingen planet att leva på så på det sättet tycker jag visionen och målsättningen är ganska enkel.

När är vi självförsörjande på förnyelsebar energi?
Den dagen den politiska viljan finns.

Hur ser matproduktionen ut på Åland och i Finland i framtiden?
Jag bor och lever i den åländska skärgården. Ur miljöhänseende och livskvalitet så önskar jag att man skulle komma tillbaka till ett småskaligt jordbrukssamhälle. I dagsläget krävs enorma enheter vilket gör att ingen åländsk jordbrukare är konkurrenskraftig. Det krävs enorma jordbruksstöd för att få det att gå runt och det är bekymmersamt för det betyder istället att vi flyger in tomater från hela världen som kunde odlas hemma på gården. Om vi sätter det i miljöperspektiv så tror jag att lokal matproduktion också är en viktig miljöfråga. Vi måste också inom matproduktionen göra en omställning. Hoppar vi tillbaks 100 år i tiden så gick människors resurser och pengar åt till att köpa mat. Idag används ca 20 % av människans inkomst på mat; resten är lyxkonsumtion av något slag. Matfusket som finns idag, att man ska pressa ner priserna för att få billiga, och därmed kanske också dåliga produkter i många fall… Jag skulle gärna se att människor själva skulle komma på att maten är värd någonting. Ska man ha en småskalig lokal matproduktion så kommer priset att bli dyrare. Men det är en komplex fråga och mycket som hänger ihop med attityder. Så länge som vi accepterar att vi fraktar mat från hela världen som vi gör idag, flyger fisk till Kina för paketering och så vidare, så är det svårt att göra något åt saken.
 

Vad kan du som invald i riksdagen göra för att främja småskalig och närproducerad matproduktion?
Vi behöver ha en fungerande regionalpolitik, man behöver satsa pengar på just matproduktionen; skapa politiska förutsättningar för jordbrukare att ha sina småskaliga jordbruk och hjälpa dem att utveckla och förädla sina produkter. Stöd i form av pengar men också i form av personella resurser behövs. Samtidigt som debatten om matproduktion hela tiden måste lyftas fram på bordet. Det är också en viktig bit för att kunna komma framåt.

Hur viktigt är det med ekologisk produktion för dig?
I den bästa av världar har vi ekologiska produkter i en större utsträckning, men man måste se upp att det inte blir kontraproduktivt, att priserna blir för höga och att folk slutar köpa produkterna därför. Som sagt är frågan komplex. Jag är för ekologisk produktion i sin helhet, men vi har en väg att vandra för att nå ett ekologiskt jordbruk.

Vilka är de primära insatserna som bör göras för Östersjön från politiskt håll just nu?
Östersjön är i synnerhet för Åland helt central, vi lever mitt i havet. Jag känner inte att jag som riksdagskandidat helt kan bestämma att det här ska vi göra, men däremot så kan jag säga att något måste vi göra. Det är inte heller något som Finland kan göra ensamt; vi är många länder som delar på Östersjön. Här gäller det främst att jobba för att uppnå de målsättningar som man idag har, och genom internationellt samarbete ta ansvar för frågan. Jag tror att vi politiker måste låta forskningen säga exakt vad som ska göras, och så måste vi ta det politiska ansvaret och ge medel till det som forskningen visar att är nödvändigt. Som ålänning känner jag också ett ansvar att lyfta Östersjöfrågan politiskt hela tiden, att lobba och försöka få gehör i frågan; det är längre väg för någon som bor i inlandet att bli lika engagerad. Att ignorera Östersjöfrågan politiskt är inget alternativ.

Är det klokt av Åland att haka sig fast vid färjtrafiksbranschen eller borde vi se oss om efter nya branscher?
Människan har alltid färdats på vatten, särskilt i ö- samhällen och så måste det nog fortsätta vara. Däremot är det positivt att våra rederier har försökt ställa om sina flottor till mera miljöhållbara. Det är ditåt vi måste gå. Samtidigt är det en balansgång; försämrar man konkurrensförutsättningarna för våra rederier för mycket så skadar det hela det åländska samhället i stort; och det finska samhället också för den delen.

Finland antar i år en klimatlag. Vilka är de viktigaste bitarna i en sådan enligt dig?
Jag hoppas att generellt att man tar klimatförändringarna på allvar, sen är det ytterst komplext hur man ska få det att gå ihop; miljö gentemot näringsliv till exempel. Man måste vidta sådana åtgärder så att det fungerar för näringslivet, och därför måste man från politiskt håll vara beredd att lägga in pengar och resurser som krävs för att få samhället i stort att ställa om. Vi har inte råd att slå undan fötterna för näringslivet. Energifrågan ser jag också som central i det här arbetet. Jag ser gärna att folk börjar använda mer elbilar i samhället till exempel, men då måste vi också ha den förnyelsebara energin.