Katrin Sjögren, Liberalerna

"Vi vill se en heltäckande energieffektiveringsplan för Åland"

Vad är ett hållbart Åland för dig?
Om man definierar det efter gängse principer så ska det vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Det där tycker jag är intressant, det är saker som inte är skilda områden för sig utan alla områden går in i varandra och det betyder att de ska samspela mot det gemensamma målet att få ett hållbart Åland. Driver man en bra politik ska man få in alla frågorna. Vi ska ha en hållbar äldreomsorg, vi ska ha en hållbar ekonomi för att garantera välfärden och så ska allt vara miljömässigt hållbart. Det som jag tycker har hänt de senaste åren är att vi har börjat koppla ihop ekonomi och miljö alltmer. Förut har det varit miljömuppar, och ekonomister på andra sidan och det där börjar nu flyta ihop. Man sätter pengar på ekosystemtjänster; vad blir ett förorenat Östersjön att kosta och liknande och det där tycker jag att når mer och mer fram hos både befolkning och näringsliv. Det driver utvecklingen framåt.

Vad vill du och Liberalerna åstadkomma för ett hållbart Åland under nästa mandatperiod?
Vi har en socialpolitik, vi har en ekonomisk politik och vi har också en miljöpolitik. Jag själv ser mig som en grön liberal. Det finns alltid ett miljöfilter för mig i politiken som alltmer kopplas ihop med det ekonomiska. Tittar man på miljöbiten så vill vi att man nu konkretiserar målsättningen om ett hållbart Åland 2051. Vi har drivit frågan om ett plastkasseförbud, vi vill att man ser över muddringsförordningen, vi vill genomföra ett projekt som minskar matsvinn, vi vill ha giftfria dagis och så skulle vi vilja se en heltäckande energieffektiveringsplan för hela Åland; för kommuner, företag och hushåll. Sen har vi socialpolitik och ekonomisk politik också som ska matcha hållbarhetstänket.

Efter nästa mandatperiod… Hur går vi vidare mot 2051?
Vi måste fatta rätt beslut hela vägen; samarbeta mellan kommuner, fatta beslut som gör att vi får en ekonomi som är balanserad, företag som är livskraftiga och mår bra och så måste vi ha ett miljötänk. Det är en helhet. Att driva en framgångsrik politik är att driva en hållbar politik.
 

Ålands Natur & Miljö har formulerat fyra valteser inför kommande val. Vi vill nu att du kommenterar dem!

Tes 1: Låt blomstrande människor stärka det åländska samhällets bärkraft!
Tesen handlar tex om folkbildning. Hur kunde en bred folkbildningsinsats för ett hållbart Åland se ut?

Jag tycker att det finns olika sätt att nå befolkningen och få till en diskussion med ålänningarna. Dels är det kampanjer, fortbildningstillfällen; det som tredje sektorn är suverän på. Men jag tänker också att vi behöver ta in ålänningarna direkt i beslutsfattandet på ett annat sätt. Vi har skrivit i vårt valprogram att vi vill ha en dialog med medborgarna på ett annat sätt. Gällande allt från hur man ska planera ett bostadsområde, var du ska dra en väg, alltså att folk får komma in tidigare i beslutsfattandet och komma med åsikter. En annan sak är att vi vill ha en barnkonsekvensanalys i alla beslut; att man tar med barn och unga i beslutsfattandet och frågar dem om åsikter när det gäller skolor, vägar med mera. Det är också hållbart. Man vinner tid, man får till beslut som fler kan omfatta i ett tidigare skede. Politiker behöver bli mer lyhörda för vad befolkningen säger.

Tes 2: Förvalta våra gemensamma resurser tillsammans!
Är du beredd att börja jobba för en planeringsmyndighet och processer för allmänhetens deltagande i samarbete med en sådan under nästa mandatperiod? Hur?

Det här är en evighetsfråga där liberalerna hela vägen har varit för en gemensam planering. Vi tyckte inte om när man tidigare avskaffade regionplaneringsbyrån och då tog bort helhetsplaneringen från landskapsregeringen. Vi behöver en gemensam planering för att hushålla med resurserna, för att företagen ska veta vad som gäller, för att rikta olika satsningar. Det är vi absolut för och det har vi varit hela tiden. Vi ser framemot att ta steg i den riktningen tillsammans med medborgarna och kommunerna. Vi behöver börja diskutera med kommunerna som i dagsläget har ett planeringsmonopol. Ska du ha en övergripande planering behövs det resurser och kompetens; det gäller att försöka bygga upp den kompetensen på nytt. 

Tes 3: Planera mer för människor och natur, mindre för bilar och trafik!
 Hur ser du på framtidens transport?

Jag tycker att det finns en övergripande åsikt att vi behöver bygga ut cykelvägarna och det stöder vi. Det finns planer både i staden och på landskapsnivå hur man ska gå tillväga. När det gäller kollektivtrafiken vill vi att den ska fungera bättre, matcha med skärgårdsfärjorna och liknande. Vi tycker också att det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar i stan eftersom de mest miljöbelastande resorna är de under fem kilometer. Kollektivtrafiken måste vara relevant och fortsätta fungera på Åland. En annan sak är att se över reseavdragen. Går det att göra något där för att gynna samåkning till exempel? Åland är också idealt för elbilar, Ålands dilemma är ju att vi har ett så spritt boende.

Tes 4: Finansiella resurser ska investeras i ekologiskt och socialt hållbara affärsverksamheter!
Vad har den offentliga sektorn att jobba med här tycker du?

Där kan man göra mycket. Man kan jobba med gröna morötter; se till att landskapet stöder vissa investeringar, ge extra stöd till miljömässigt hållbara åtgärder, stöda närproducerad och ekologisk odling och så vidare. Sen måste man också komma ihåg att både kommunerna och landskapet är stora aktörer när det gäller upphandling. Där är vi bara i lindan av att börja tänka hållbart. Att tänka på hur man upphandlar kopieringsmaskiner, datorer, mat, tjänster; det finns ett helt fält att börja jobba med. Det är också en fantastisk möjlighet om vi alla nu börjar fortbilda oss ordentligt i grön upphandling och att kommunerna och landskapet börjar ställa ordentliga krav när vi upphandlar saker. Det finns ett nytt upphandlingsdirektiv i EU som ska implementeras nu i vår och där vill Liberalerna modernisera upphandlingslagstiftningen på ett bra sätt tillsammans med näringslivet, fackföreningarna och miljörörelsen. 

Du kan också se intervjun på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=xAB4S2wW1kI