Johan Ehn, Moderaterna

"Vi behöver utnyttja den befintliga plan- och byggnadslagen mer"

Vad är ett hållbart Åland för dig?
En ö i Östersjön som ser till att utnyttja de resurser vi har omkring oss på ett sätt som gör att vi vet att kommande generationer inte behöver betala av alltför mycket av ett överskott som vi gör oss av med just nu.

Vad vill du och Moderaterna åstadkomma för ett hållbart Åland under nästa mandatperiod?
2051 ska vi vara ett hållbart Åland och utgående från det så tror jag det är viktigt att kunskapen ökar hos människor; både hos oss politiker och människor ute i samhället, hos näringslivet och så vidare så att man kan göra medvetna val när det gäller den här typen av frågor. Sen tror jag att det som vi särskilt kan göra som politiker är att ha system som gör att vi hela tiden har med oss hållbarhetstanken i de beslut vi fattar och också söker de problem eller utmaningar vi har som är störst och hittar lösningar på dem inledningsvis. Jag tänker då på övergödningen av Östersjön till exempel.

Efter nästa mandatperiod… Hur går vi vidare mot 2051?
Det viktigaste är att göra kloka beslut. Det finns ingen idag som vill ta beslut som inte är hållbara. Det som är det positiva med att vi har infört begreppet hållbarhet istället för att prata enbart om miljöfrågor, sociala frågor eller ekonomiska frågor är att vi får in alla frågor i ett här. Det tror jag gör att varje individ vill vara med och fatta beslut som ska vara kloka. Man tar inga tokiga beslut medvetet.
 

Ålands Natur & Miljö har formulerat fyra valteser inför kommande val. Vi vill nu att du kommenterar dem!

Tes 1: Låt blomstrande människor stärka det åländska samhällets bärkraft!
Tesen handlar tex om folkbildning. Hur kunde en bred folkbildningsinsats för ett hållbart Åland se ut?

Det här är en tes som Moderaterna har lätt att ta till sig. Vi pratar mycket om individers förmåga att göra olika saker. När det gäller kunskap tror jag att föreningar fyller en viktig funktion. Vi kan göra en hel del i att nå barn och ungdomar genom skolan, men när vi ska nå bredare så gäller det att vi från samhällets sida resonerar oss fram till vilka aktörer som behöver mer kunskap och så lägger man upp ett program utifrån det.

Tes 2: Förvalta våra gemensamma resurser tillsammans!
Är du beredd att börja jobba för en planeringsmyndighet och processer för allmänhetens deltagande i samarbete med en sådan under nästa mandatperiod? Hur?
Jag tycker att medborgare i dag är med i processerna, vi har goda förutsättningar för det i den lagstiftning som finns idag. Det som är viktigt är att vi funderar över hur medborgare kan komma in i ett tidigare skede. Jag har sett exempel i Mariehamn där man jobbar med stadsplanering, och liknande där man redan när man inleder planeringen låter folk som berörs av det här vara med och tycka till. Långa processer i slutändan på grund av besvärsinlämningar är inte bra.
Jag tror inte att en myndighet är en saliggörande lösning på problemen med planering, utan det det handlar om är att vi måste börja tänka på att när vi gör saker så ska det ske samordnat för Åland. I gällande plan- och byggnadslag så finns möjligheter för landskapet att sätta upp den typen av bestämmelser men vi har inte utnyttjat det ännu, så mitt första steg är att vi börjar utnyttja det. Det andra är att jag hoppas att vi tillsammans med övriga partier i kommunerna kan komma till att man ser vitsen med samarbete på kommunal nivå; alltså att vi ökar de bitarna. Jag tror att vi på sikt kommer att se en samhällsplanering som kommer att vara väldigt långt gemensam. Om det blir en enda myndighet till slut vågar jag inte säga under nästa period men jag tror att vi har kommit mycket längre med mer samarbete på det här området.
 

Tes 3: Planera mer för människor och natur, mindre för bilar och trafik!
 Hur ser du på framtidens transport?

Den sittande regeringen har gjort en kollektivtrafikutredning där man har tittat på hur man skulle kunna utveckla möjligheterna att åka kollektivt och de slutsatserna man har kommit till där är vi beredda att jobba vidare med under kommande mandatperioder. Vi har ett samhälle där det är väldigt korta avstånd men samtidigt har vi en situation där avstånden är så tillräckligt långa så att avståndet mellan att ta sig från där man bor till en busshållplats inte är det lättaste, och då måste man försöka att se på nya, innovativa lösningar i det sammanhanget. Moderat samling i Mariehamn har funderat kring att vi måste fortsätta byggandet av cykelleder i staden; det ska vara smidigt att ta sig fram med cykel. Men jag tror också vi måste inse att vi inte bara kan trolla bort bilen. Vi måste hitta sätt att uppmuntra en bättre användning av bilen; att man övergår till hybridbilar, elbilar och så vidare, istället för att man går in för förbud. Till exempel att man får stå på vissa parkeringsplatser om man har en miljöklassad bil och liknande.

Tes 4: Finansiella resurser ska investeras i ekologiskt och socialt hållbara affärsverksamheter!
Vad har den offentliga sektorn att jobba med här tycker du?

Jag tycker att i de allra flesta investeringar vi gör ska det här finnas med. Ett stort projekt som vi jobbat med är satsningarna i en kortrutt i skärgårdstrafiken till exempel där det handlar om att man ska kunna ta sig så smidigt som möjligt runt i skärgården. Vi behöver också se på det i allt byggande. Hur ser vi att vi har så energieffektiva hus som möjligt, vad kan vi göra för att få ett elnät så att vi kan använda förnyelsebar energi på bästa sätt. Det är inte bara miljönytta utan också social och ekonomisk nytta i alla de här sammanhangen.

 

Se också på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jPr76MCeqgE