Axel Jonsson, Ålands Framtid

 "Åland kunde vara ett grönt skatteparadis"

Vad är ett hållbart Åland för dig?
Ett samhälle där vi alla jobbar gemensamt för att se till att vi lever med en planets resurser. Att vi tar hand om varandra som medmänniskor och att vi har en växande ekonomi som gör att vi har utveckling och framtidstro i vårt samhälle.

Vad vill du och Ålands framtid åstadkomma för ett hållbart Åland under nästa mandatperiod?
Vi vill konkretisera visionen om ett hållbart Åland 2051 som lagtinget antog 2014. Några konkreta förslag som vi har lagt är att ta fram en elbilsstrategi för att se till att premiera mer miljövänliga transporter. Ett annat förslag vi har skissat på är att vi genom att utöka vår beskattningsbehörighet skulle kunna bli ett grönt miljöskatteparadis. Vi ska beskatta miljöskadlig verksamhet högre än miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar sådan.

Efter nästa mandatperiod… Hur går vi vidare mot 2051?
Steg 1 är att få ordning och reda i självstyrelsen, att skapa större förtroende för den åländska politiken, att vi inte litar på att Helsingfors ska lösa alla våra utmaningar. Utmaningen om ett hållbart Åland 2051 måste vi ta eget ansvar för själva. Därefter vill vi utvidga självstyrelsen för att ta sikte på att bli till exempel ett grönt skatteparadis. Till slut vill vi ta steget ut att bli ett självständigt Åland och ta inspiration från självständiga stater som Costa Rica till exempel, som ligger långt framme när det gäller hållbar utveckling idag. Vi kan göra mycket med de instrument vi har idag, men vi behöver ytterligare instrument för att nå hela vägen.
 

Ålands Natur & Miljö har formulerat fyra valteser inför kommande val. Vi vill nu att du kommenterar dem!

Tes 1: Låt blomstrande människor stärka det åländska samhällets bärkraft!
Tesen handlar tex om folkbildning. Hur kunde en bred folkbildningsinsats för ett hållbart Åland se ut?
Vi har en välbeprövad folkbildningsdel som kallas skola och utbildning och jag tror det är den viktigaste grundstenen. Insatserna vi gör behöver vara effektiva. Vi har en läroplan som på många sätt är föråldrad, när det gäller digital utbildning, etik och frågor som rör hållbar utveckling. Vi behöver analysera och modernisera den.

Tes 2: Förvalta våra gemensamma resurser tillsammans!
Är du beredd att börja jobba för en planeringsmyndighet och processer för allmänhetens deltagande i samarbete med en sådan under nästa mandatperiod? Hur?
Jag tror inte på modellen med en gemensam myndighet som sköter allt från generalplaner till detaljplaner. Jag tror inte det är bra just med tanke på delaktigheten från lokalsamhället. Jag tycker att det lokala engagemanget för den egna kommunen är någonting som vi ska värna om. Om vi tar till exempel fiskefabriken i Eckerö så är en stor del i att man kom igång så snabbt med det projektet det att man hade stöd från kommunen. Jag tror att det projektet kommer ge goda resultat för utvecklingen inom miljöområdet på Åland framöver.  Jag upplever inte att vi har stora problem med att vi idag har 16 kommuner som engagerar sig i sina lokalsamhällen, jag tycker inte det behövs någon centralisering inom planering. Vi har byggt stora vindkraftparker, vi har byggt fiskfabriken idag, jag tycker inte friktionen mellan landskapet och kommunerna är speciellt stor i de här frågorna.

Tes 3: Planera mer för människor och natur, mindre för bilar och trafik!
 Hur ser du på framtidens transport?

Med tanke på att vi är så pass få på Åland så tror jag att det är svårt att bygga upp en fungerande och heltäckande kollektivtrafik. Därför tror jag att det smartaste för Åland är att satsa på en hållbar, individualiserad persontransport till exempel i form av elbilar som vi kan försörja med vindkraft. Jag tror det är svårt att få ålänningen att släppa personbilen och den frihet som den innebär. Kollektivtrafik kanske kan funka i framtiden när vi blir flera, men jag ser inte att det skulle fungera nu.

Tes 4: Finansiella resurser ska investeras i ekologiskt och socialt hållbara affärsverksamheter!
Vad har den offentliga sektorn att jobba med här tycker du?

Jag håller helt med om den här tesen. Jag har tittat på pensionsfondens placeringar och konstaterat att landskapet placerar ganska mycket pengar i gruv- och oljeindustri idag. Här borde vi ha bättre hållbarhetskriterier, för alla fonder vi har. Det här är en aspekt som saknas idag. Såklart finns det många andra branscher där man bättre kan placera pengarna och också påverka omvärldsutvecklingen på ett bra sätt, hjälpa till att skapa hållbara strukturer i u-länderna till exempel, där man inte ännu hunnit med att göra samma misstag som vi gjort här i väst. Satsa på grön teknik, satsa på gröna projekt i u-länderna, jag är övertygad om att det finns intressanta och goda investeringar man kan göra i hållbarhetsprojekt som ger god avkastning i fonder också.

Se intervjun på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Qc7P4X4A75E