Den självklara hållbarhetsrösten

Ålands Natur och Miljö har länge tagit en ansvarsfull roll i den åländska samhällsutvecklingen. Från att initialt ha varit ett särintresse är hållbarhet idag ett allmänintresse. Ålands Natur & Miljö har en stark vision om ett hållbart Åland. Vill du bli en samhällsbyggare med oss?

Ålands Natur & Miljö har en vision om ett Åland där naturglädje, välmående och bärkraft är ledorden. Vi vill se Åland hållbart år 2030. I ett sådant samhälle löses alltså de största problemen som utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald och övergödning genom kväve.

Naturen är fundamentet för vår existens. I en frisk natur lever friska människor. Vetenskapliga fakta och de flestas personliga upplevelser visar på att vi människor behöver ha tillgång till natur för att må bra. Naturglädje leder till välmående hos både människa och ekosystem, för det vi känner till och uppskattar vill vi värna om. Det handlar inte enbart om att säkra tillgången till skog och sjö i din närhet, utan minst lika mycket om att få naturglädjen att växa inom dig och dina medmänniskor, oavsett om du lever i stan, på landet eller i skärgården.

Ekologiska och sociala system ger oss tjänster som om de förstörs kan vara oersättliga, bl.a. rening av vatten och luft, tillit, pollinering av växter och gemenskap. Här är kopplingen mellan vårt beroende av naturen och varandra för välmående och den ekonomiska vinsten tydlig. Det står oss alltså dyrt att förstöra dessa system. Nyckelorden är planera, skydda, bevara, uppmuntra och främja.

Denna starka vision för vi fram i samhällsdebatten. Vi ger remissvar på viktiga politiska dokument, vi går på höranden och anlitas som sakkunniga i arbetsgrupper. Vi har också understött och drivit politiska kampanjer. Att Åland tar viktiga steg i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan ställer dessutom nya krav på en miljöförening. Därför satsar föreningen 2017-2018 på att skapa ett politiskt program så att vår samhällsröst kan förstärkas ännu mer.

Vill du vara med i det viktiga och nödvändiga arbetet att göra Åland hållbart? Tveka inte att komma i kontakt med oss och bli medlem.