Operation Giftfritt Dagis Handlingsplan

Nu finns en handlingsplan inom projektet som ska hjälpa daghemmen till en giftfri miljö. Tillsammans med handlingsplanen finns en plansch med konkreta åtgärder inom olika områden i form av färgläggningsbara äppel. 

I planen finns, förutom fakta och tillvägagångssätt, också möjlighet att fylla i vem som är ansvarig över vilket område och när processen ska börja. Planschen föreställer ett stort äppelträd där äpplena står för olika åtgärder t.ex. "Ut med plast som luktar och klibbar". Har man gjort sig av med den klibbiga plasten kan man måla äpplet. Planschen är rolig och pedagogisk vilket gör det spännande även för barnen att delta i arbetet.

Nedan hittar du handlingsplanen digitalt. Vill du veta mer, samt ta del av plan och plansch, kontakta kansliet på info@natur.ax eller ring 04573453135