Miljömärken för inköp till dagis

Hej du som köper in leksaker, pysselmaterial, mat eller möbler och textilier till dagis!

Via länkarna nedan hittar du "miljöverktyget", tabeller med miljömärkningar som du kan stöta på på vägen, där du tydligt kan se vad de olika märkningarna innebär.

Tabellerna är tagen ur examensarbetet Miljömärken vid inköp - Case: Giftfritt Dagis, skriven av tre studenter i företagsekonomi vid Arcada i Helsingfors: Amanda Hakola, Arthur Therman och Sandra Fröjdman. Handledare är Siv Relander.

De har gått igenom de olika märkningar som finns och vad de står för - till hjälp och glädje för oss andra som försöker hitta rätt i miljömärkningsdjungeln... vare sig det är på jobbet eller privat. 

Hela rapporten hittar du här på hemsidan under fliken Kemikaliekoll (där Giftfritt Dagis är en del).