Giftfritt Dagis Temakväll

"HUR GIFTFRIA KAN VI BLI?"

Underlag för kemikaliesmart möte

Vill ni jobba vidare med kemikaliefrågan på ert dagis – eller behöver ni helt enkelt diskutera var ni står och hur ni vill gå vidare? Så här kan ni lägga upp en temakväll eller ett personalmöte om Giftfritt Dagis.

Varför Giftfritt Dagis?

Vi lever i en värld full av kemikalier. Vi äter dem, andas in dem och kommer i kontakt med dem via huden. Många av dem är allergiframkallande, cancerframkallande eller hormonstörande. Studier visar att inomhusmiljöer som daghem hör till de mest exponerade – bland annat för att där finns mycket plast i allt från leksaker till möbler och skumgummimadrasser. Barn är dessutom mycket känsligare än vuxna.

Är en helt giftfri dagismiljö möjlig?

Knappast. Det är svårt att få reda på vad saker är gjorda av och var de giftiga ämnena finns. Alla källor omkring oss kan vi inte påverka. Men genom kunskap och medvetna val kan vi minimera mängden skadliga ämnen

“Det vi faktiskt kan göra är att minska på den regelbundna exponeringen”, skriver Therese Birath från svenska Kemikalieklok på sin blogg goodenoughtessblogspot.fi (som också föreläste på Ålands Natur och Miljös utbildningsdag om giftfritt dagis i september 2016).

 “Att ge kroppen andningsutrymme, inte låta den vara ständigt överbelastad med ett försvarssystem som går för högtryck. Om vi kan dra ner på de dagliga doserna ftalater, bisfenoler, flamskyddsmedel och tungmetaller, då kan vi påverka.”

 

1) Förbered: ge hela personalen möjlighet att "äga frågan", veta vad det handlar om

- Läs t ex rapporten Operation Giftfritt Dagis och/eller annat material här i kunskapsbanken...

- ...eller håll en kort presentation av ämnet.

- Samla ihop exempel på saker som är tveksamma ur kemikaliesynpunkt att lukta och känna på: det sätter fart på diskussionen.

- Om ni behöver hjälp: boka en föreläsare från Ålands Natur & Miljö.

 

2. Diskutera. Låt alla komma till tals: Vad vill vi? Vad behöver vi?

- Vad känner var och en i personalen för Operation Giftfritt Dagis: hur intressant och viktigt är detta?

- Vilken ambitionsnivå vill vi ha?

- Vad finns det för hinder och utmaningar?

- Vad finns det för fördelar och möjligheter - för dagiset, för barnen, för personalen?

- Hur vill vi jobba med detta?

- Vem vill vi involvera, och hur? Barnen? Föräldrarna? Någon annan?

 

3. Gå en rundtur på dagiset. Se med nya ögon, bejaka varandras idéer, anteckna! 

- Vad vill och kan vi göra själva?

- Vad behöver vi hjälp med?

- Under fliken Välj rätt här i Kunskapsbanken finns en genomgång av dagiset temavis, från leksaker till städning, med massor av konkreta tips för att underlätta kemikaliesmarta val.

 

4. Sammanfatta: vad händer nu?

- Vad vill vi göra?

- Vad ska vi börja med?

- Vem ska göra vad? När?

- Hur får vi det stöd vi behöver (i form av pengar, kunskap eller något annat – och av vem)? Vem kontaktar vem, vem tar reda på vad...