Lokal jury och styrgrupp

Som en del av organisationen finns tillsammans med projektägarna och samarbetspartners också en styrgrupp och en jury för Green Key.

Styrgruppens främsta uppgifter är att komplettera de internationella kriterierna med lokala förankringar och utvärdera den lokala koordinatorns arbete.

Juryns främsta uppgift är att ta ställning till om logianläggningar blir beviljade eller får avslag på certifiering för året. Detta tar de ställning till utgående från rapporter och material från anläggningen, den lokala koordinatorn och kontrollanten. Juryn har det yttersta ansvaret för Green Key-certifieringen.

I jury och styrgrupp deltar Visit Åland, Ålands Näringsliv, Ålands Landskapsregering, Foundation of Environmental Education Finland, Ålands Natur & Miljö och Högskolan på Åland, hospitality management.

Det är styrgruppen som bestämmer certifieringsavgifterna för Green Key på Åland. De internationella riktilinjerna hittas nedan. För de aktuella avgifterna kontakta vikarierande projektkoordinator Emma Lundberg på emma@natur.ax eller 17230 eller 0457 34 49 901.

Bild: Visit Åland av Green Key-certifierade Arkipelag Hotell