Vi vill ansöka om Green Key

Ansökningsmaterial och kriterier hittar ni i kolumnen till vänster.

Inte helt säkra på hur ni ska börja? Kontakta då Emma Lundberg på emma@natur.ax eller tel. 04573449901. Tillsammans diskuterar vi hur ni kan lägga upp arbetet och rekommenderad prioritetsordning.

Ni kan också ta del av vår handledningsguide. I handledningsguiden kan man hitta tips och idéer samt förklararingar med tanken bakom kriterierna och vilken miljönytta som finns med att följa kriterierna.