Västerro

Västerro är ett litet paradis invid en havsvik på Herrön, nära Ålands sydligaste punkt. Alldeles utanför ligger två öar och sedan, långt bortom Östersjöns horisont, är nästa utpost faktiskt Polen. Här bor Anders Westerberg och Maria Sten-Westerberg som ägnar sig åt småskaligt fiske med eget rökeri, träsnideri, vindruvsodling och förädling av det som naturen och trädgården ger.

http://vasterro.ax/