Smakbyn

Smakbyn öppnades hösten 2012 och här finns restaurang, konferensutrymme, gårdsbutik och bränneri. Vår vision är att skapa en hel by med fokus på mat och mathantverk, och visa hantverket som ligger bakom råvarorna och maten. Vi värnar om det nordiska och använder främst produkter från vårt närområde i kök och i boden. För oss är det viktigt att tänka och jobba hållbart i allt det vi gör.

Restaurangen är sedan 16.3.2017 certifierade enligt Green Key.

Smakbyns hållbarhetspolicy

Vi strävar efter att arbeta med hänsyn till miljön vi verkar i. Vår ambition är att tänka och arbeta hållbart i allt det vi gör och därmed minska vårt miljöavtryck.Vår vision är att Smakbyn ska vara så självförsörjande som möjligt vad gäller energi och vatten, genom hållbara energi- och vattenlösningar. Vi ska minska vår energiförbrukning med hälften genom att använda lågenergilampor, sänka inomhustemperaturer och se över olika energilösningar som solpaneler och egen vindmölla. För att minska vår påverkan på vattenförbrukningen har vi snålspolande toaletter och på långsikt är vår vision att använda vatten direkt från vårt närområde som vi själva renar. Vi ser över vår vatten- & elförbrukning kontinuerligt och utvärderar regelbundet de åtgärder vi gör för att snabbt kunna göra förbättringar enligt behov.

Vi använder oss av miljövänliga tvätt- och rengöringsmedel och ett lokalt tvätteri för att minska miljöbelastningen.

En viktig utmaning är att minska vårt avfall, därför erbjuder vi våra gäster att ta matrester med sig hem. Vårt mål är att ta tillvara så mycket som möjligt av hela råvaran och genom att ta tillvara sk. skräpfisk minskar vi vårt miljöavtryck.

Vi använder oss av närproducerade produkter såsom lokala mejeriprodukter, rotsaker och bär och svamp enligt säsong från vårt närområde, vår miljöpåverkan blir mindre när transporterna är korta.

Vi ska bidra till ett hållbart samhälle där våra anställda, gäster, samarbetspartners och lokalbefolkningen mår bra. Genom engagerad personal som trivs och mår bra når vi våra mål. Vi vill bidra positivt till samhället genom att ta ett samhällsansvar genom samarbeten med olika aktörer.

www.smakbyn.ax