Ålands sjöfartsmuseum

Ålands sjöfartsmuseum är en stiftelse vars syfte är att förvalta och förmedla Ålands maritma kulturarv. Stiftelsens personal består av tio hel- och deltidsanställda samt tre helgvärdar. Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum driver Ålands sjöfartsmuseum och fyrmastbarken Pommern som ägs av Mariehamns stad. Ombord arbetar en båtsman och två hantverkare samt tillfällig personal vid behov.

Sjöfartsmuseet återinvigdes den 26 april 2012 efter att ha varit stängt för en stor om- och tillbyggnad sedan november 2009. Den ursprungliga byggnaden, ritad av Jonas Cedercreutz på 1940-talet, fick en tillbyggnad som ritats av Johanna Vuorinen och Esa Kangas. Inför arbetet med att producera de nya basutställningarna anlitades Suunnittelutoimisto Amerikka och Jouni Kaipia för utställningsarkitektur, Kimmo Karjunen för ljussättning och AV-utrustning samt Pia Pettersson för grafisk formgivning. En arbetsgrupp bestående av Sjöfartsmuseets personal, Heidi Viktorsson, Allan Palmer och Henrik Karlsson ansvararade för innehållet.

Hösten 2015 prisades Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum för sitt arbete inom turismnäringen och fick ta emot Visit Ålands Turismpris. I maj 2016 utsågs Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum till Årets Museum i Finland av Finlands Museiförbund. 

Ålands sjöfartsmuseum anslöt sig till Green Keys miljöprogram våren 2017 och arbetar nu mot en Green Key miljöcertifiering för besöksanläggningar och attraktioner.

http://www.sjofartsmuseum.ax/sv/