Hotell Arkipelag

Hotell Arkipelag är ett fyrstjärnigt hotell med 86 rum beläget vid Östra Hamnen i Mariehamn. Hotellet har en festvåning, restaurang, konferensavdelning, nattklubb, casino, lobbybar och uteservering.

MiIjöpolicy

Vi värnar om miljön i både stora och små frågor och gör vårt bästa för att alltid ta hänsyn till miljöaspekter i vår dagliga verksamhet.

Vi använder oss till en viss del av vattenkraftproducerad el och försöker så långt det är möjligt att minimera energi- och elförbrukning bl.a. genom sensorstyrd belysning och belysning styrd via nyckelkort i hotellrum. Vi arbetar också för att vid kontinuerliga renoveringar alltid göra avsevärda förbättringar ur miljöhänseende t.ex. byte till armaturer för lågenergilampor, byte av vägg- och fönsterpartier med bättre isolering och byte av apparatur med lägre förbrukning.

När vi väljer samarbetspartners är miljöaspekten av stor vikt. Vår tvättleverantor har en uttalad miljöpolicy, vi väljer så ofta vi kan lokala producenter med korta transporter och vi prefererar företag med miljöfokus.

För oss är det viktigt att råvarorna som vi använder inte har färdats långt.

Därför är vi stolta över att kunna berätta att vår frukost nästan enbart består av lokalt producerade råvaror!

Alla i personalen är delaktiga i vårt dagliga miljöarbete som gäller allt från källsortering till energibesparingar. Vi tror på tanken att genom många små steg kunna bidra till ett märkbart resultat for en bättre miljö!

Hotell Arkipelag är sedan 17.03.2015 miljöcertifierade enligt Green Key.

http://www.hotellarkipelag.com/