Djurviks gästgård

Djurviks Gästgård är ett familjeföretag och vi erbjuder logi i stugor och rum.

Hos oss bor gästerna med naturen inpå knutarna – havet och skogen är våra närmaste grannar. Att tänka på miljön är därför en självklarhet och arbetet med att certifiera anläggningen känns meningsfullt och roligt.

Det är viktigt för oss att våra gäster kan känna att deras vistelse hos oss belastar miljön i minsta möjliga mån.

Miljöpolicy

Djurviks Gästgård är ett familjeföretag och vårt miljöarbete i anläggningen är förenat med de engagemang vi har för miljöfrågor inom familjen.

Vi strävar efter att minimera användningen av energi och negativ inverkan på miljön. En del av den el vi använder produceras av vindkraft.

Vårt mål är också att göra gästen medveten om miljöfrågor och att alla kan dra sitt strå till stacken. Vi uppmuntrar gästen till att röra sig i naturen och att bli medveten om dess sårbarhet.

Vi städar anläggningen med miljövänliga produkter.

Vi sorterar allt avfall.

Vi tar hänsyn till miljöaspekten vid inköp.

http://www.djurvik.ax/index.php