Brobacka gästhem

Brobacka gästhems hållbarhetspolicy

Brobacka gästhems vision är att i samarbete med såväl kunder, leverantörer som medarbetare, försöka minska vårt ekologiska fotavtryck så långt det är möjligt. Ledningen och den miljöansvarige informerar alla i personalen, såväl långtids- som säsongsanställda, om verksamhetens miljöarbete och visar tydligt var alla uppgifter och information finns tillgänglig i miljömapparna. Mapparna gås igenom årligen och vartefter ändringar och utveckling sker uppdateras informationen. Vid behov hålls mindre informationsmöten så att alla våra medarbetare känner sig trygga med att vidarebefordra informationen om miljö- och hållbarhetsarbetet till våra kunder och gäster.

Målet är en kafé- och gästhemsverksamhet som är skonsam mot miljön och som uppmuntrar och inspirerar våra gäster att välja ett miljövänligare alternativ. Detta görs genom bl.a. små infotavlor uppsatta på utvalda ställen i både gästhem och kafé, där gästen kan läsa om olika sätt att spara på t.ex. vatten och energi.

Vi värnar om Åländska produkter och närproducerade råvaror och samarbetar med och stöder gärna andra små och större företag på Åland. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa, utveckla och förbättra hållbarheten i såväl gästhems- som kaféverksamheten.

Vid anställning av personal skapar vi arbetsvillkor som överensstämmer med gällande lagstiftning och vi strävar efter att erbjuda en säker och icke-diskriminerande arbetsmiljö. Personalens hälsa och välmående är viktigt för att forma engagerade medarbetare, vilka är en förutsättning för att vi ska nå våra mål och resultat.

Vårt arbete kring hållbarhet drivs utifrån ett helhetsperspektiv som täcker både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Brobacka gästhem vill vara en inspirationskälla och en del av lösningen till en mer hållbar värld, inte problemet.

Brobacka gästhem är sedan 16.3.2017 certifierade enligt Green Key.

http://www.brobacka.ax/gasthem/