Länkar & Lästips

Böcker

 • Den onda badankan – ditt barn och de osynliga gifterna (2012), Katarina Johansson
   
 • Makt plast gift och våra barn (2015), Ethel Forsberg
   
 • Lär dig Medveten Konsumtion. En guide för dig som vill förstå kemikalierna i våra vardagsprodukter (2016), Therese Birath. E-bok.
   
 • Handbok för en giftfri förskola (2016), Anne Lagerqvist
   
 • Badskumt: gifterna som gör dig ren, fräsch och snygg (2011), Katarina Johansson
   
 • Rumsrent – hemmafixarens guide till ett giftfritt, miljövänligt och hälsosamt hem (2016), Katarina Johansson
   
 • Handla rätt – för en giftfri barndom (2012), Anne Lagerqvist, Christine Ribbing och Karin Wallis
   
 • Förgiftad : om kemikalierna i vardagen och det dolda hotet mot vår hälsa (2010), Rick Smith, Bruce Lourie

 

På nätet

Organisationer och myndigheter

 • På svenska Naturskyddsföreningens hemsida finns t ex Grön Guide (hållbar konsumtion ur olika aspekter, inklusive kemikalieproblematik) och material från Operation Giftfri Förskola, t ex rapporter och checklista.
   
 • Håll Sverige Rent erbjuder material kring kemikalier som anknyter till deras förskolprogram Grön Flagg, men är öppet också för andra förskolor. Här finns också förslag på hur man kan involvera barnen.
   
 • Upphandlingsmyndighetens hemsida (svensk statlig myndighet) finns stöd för upphandlare att ställa hållbarhetskrav, samt råd för effektiva inköp. Myndigheten har två webbutbildningar om hur man kan arbeta för en giftfri förskola; en för förskolpersonal och en för upphandlare.
   
 • Kemikalieinspektionen (svensk statlig myndighet) arbetar med lagstiftning inom kemikalieområdet. På hemsidan finns massor av faktakunskap om olika kemikalier och material, och man kan beställa broschyren “Kemikalier i barns vardag”.
   
 • Stockholms stad är ett exempel på en svensk kommun som arbetar med en mer giftfri vardag. Här finns en vägledning och en webbutbildning för kemikaliesmart förskola.
   
 • Amerikanska miljöorganisationen The Ecology Center presenterar forskning om bl a kemikalier i olika produkter och material.

 

Bloggtips och sociala medier

Facebooksidor och -grupper med kemikalietema

Dessa drivs av såväl organisationer och sakkunniga som engagerade privatpersoner. Här finns massor av lättillgänglig vardagsinspiration – var dock medveten om att källorna kan ha olika tyngd och trovärdighet.

Några förslag: Opertion Giffritt Dagis på Åland, Kemikaliesmart.se, Kemikalieklok.nu, Kemikaliedetektiven, Kemikaliepappan, Plastbanta, Kemikalienätverket samt olika No Poo-grupper (det vill säga grupper som experimenterar med alternativ till schampoo).