Giftfritt Dagis Kunskapsbank

VARFÖR “GIFTFRITT DAGIS”?

Kemikaliehotet anses idag av en del forskare vara lika stort som klimathotet. Men eftersom det är svårare att se och förklara, får det inte lika mycket uppmärksamhet i media. Vi vet mindre, och får svårare att ta problemen på allvar.

Kemikalieexponering har kopplats till en rad olika sjukdomar som bl a diabetes, övervikt, hormonrelaterad cancer, svårigheter att få barn, nedsatt spermieproduktion, inlärnings- och koncentrationssvårigheter, allergier, astma, autoimmuna sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimer.

Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna:

  • De har tunnare hud
  • De utvecklas fortfarande
  • De andas, äter och dricker mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt
  • De leker i dammet nära golvet där kemikalieresterna samlas
  • De utforskar världen med munnen och händerna
  • Deras förmåga att bryta ner och utsöndra kemiska ämnen är ännu inte färdig

Studier visar att inomhusmiljöer som just daghem hör till de mest exponerade, inte minst för att här finns mycket plast i olika former. Forskare har hittat bl a hormonstörande ämnen som ftalatater, flamskyddsmedel och högfluorerade ämnen i förskolemiljöer där småbarn vistas hela dagarna.

Ålands Natur & Miljö har de senaste åren uppmärksammat de kemikalier som påverkar oss i vardagen – i kosmetika, rengöringsmedel, mat, byggmaterial, möbler, plast etc. 2015 tog föreningen initiativ till ”Operation giftfritt dagis” för de åländska kommunerna efter modell från Svenska Naturskyddsföreningens ”Operation giftfri förskola”. 2016 inventerades en rad åländska daghem. Resultatet kan du läsa i rapporten Operation Giftfritt Dagis.

VARFÖR EN KUNSKAPSBANK?

När Ålands Natur och Miljö frågade dagispersonalen hur vi bäst kan hjälpa er jobba kemikaliesmart stod en kunskapsbank högst upp på önskelistan. Inte så konstigt:

Det måste gå snabbt och lätt att hitta den kunskap som behövs för att välja rätt!

Kemikaliefrågan är krånglig och komplex. Det kan vara svårt att få kunskap om olika material och det finns inte alltid enkla svar om vad som är rätt och fel. Kunskapsbanken är inte heltäckande, och den är fortfarande under utveckling. Men här kan du börja söka!