Vill du vara med i vår bokcirkel?

Vill du vara med i en bokcirkel? Det finns en hel del böcker att välja på kring temat. Naomi Kleins bok " Det här förändrar allt" är en möjlig bok vi kunde läsa och diskutera. Johan Rockströms bok " Big world, small planet" en annan. Är du intresserad att under fria former delta i en bokcirkel där vi diskuterar och kanske hittar ett sätt att omvandla vår klimatångest till olika sätt att förändra vårt samhälle i en mer hållbar riktning? Hör av dig till föreningens personal eller till initiativtagare Mogens Lindén. Finns det intresse så överenskommer vi om lämplig tid. Kontakt: mogens.linden@aland.net eller jessica@natur.ax eller ring 04573449900