Vill du vara med i vår bokcirkel?

Vill du vara med i en bokcirkel nu i höst? Efter denna extraordinära sommar med hetta och skogsbränder så har nog många av oss funderat om klimatförändringarna börjar bli en del av vår vardag och inte bara ett olustigt framtidsscenario. Det finns en hel del böcker att välja på kring temat. Naomi Kleins bok " Det här förändrar allt" är en möjlig bok vi kunde läsa och diskutera. Johan Rockströms bok " Big world, small planet" en annan. Är du intresserad att under fria former delta i en bokcirkel där vi diskuterar och kanske hittar ett sätt att omvandla vår klimatångest till olika sätt att förändra vårt samhälle i en mer hållbar riktning? Hör av dig till föreningens personal eller till initiativtagare Mogens Lindén. Finns det intresse så överenskommer vi om lämplig tid och plats för att köra igång. Kontakt: mogens.linden@aland.net eller jessica@natur.ax eller ring 04573449900