Utbildning för kursledare (tre delar)

Sprid kunskapen vidare

Utbildningen vänder sig till dig som själv gått Ålands Natur & Miljös grundkurs och nu känner att du vill hjälpa till att sprida kunskapen till andra, antingen genom att A) själv bli kursledare eller B) känna dig trygg med att hålla en kortare introduktionsföreläsning om hållbarhet och Ålands Natur & Miljö för t ex föreningar eller andra intresserade eller C) bli mer van vid att stå inför folk om du t ex vill leda ett projekt eller en temagrupp. Hållbarhetsbegreppet är stort och det är lätt att känna sig otillräcklig. 

Utbildarkursen ger dig verktyg att både erbjuda baskunskap och skapa ett utrymme för att prata om de här frågorna tillsammans. Håller du kursen för Ålands Natur & Miljö erbjuder vi dig arvode för insatsen, så att bli utbildare är också en möjlighet för dig att kunna tjäna lite extra pengar.

Tre träffar

Kursen inleds med en kvällsträff där du lär känna de andra deltagarna, får tillgång till allt material och också får tydliga anvisningar och en egen uppgift: ett moment av Grundkursen som du själv kommer att framföra för de andra deltagarna vid andra träffen. 

Vid andra träffen, en hel intensiv kurssöndag, går vi igenom hela grundkursen genom att deltagarna framför de olika delarna. Vi går också igenom hur man skapar god stämning i gruppen och ger varandra konstruktiv feedback och support. Det blir en intensiv, intressant och rolig dag där vi hjälper varandra växa! 

Den tredje och sista träffen är till för att knyta ihop påsen, med möjlighet att diskutera kursmaterialet, om det är något man vill veta mer om och hur man vill använda det man lärt sig. 

Kursledare är Giséla Linde och Erica Scott som också utformat Grundkursen och Fortsättningskursen i hållbarhet.

Giséla är frilansjournalist och författare till boken Lev Enklare – idéer för en hållbar livsstil. Hon har de senaste åren engagerat sig i den internationella omställningsrörelsen, Transition Network, och deltagit i deras kursverksamhet. Erica har en mastersexamen i strategiskt ledarskap för hållbar utveckling. Hon brinner för att utforska hur vi kan vara starka tillsammans och göra de förändringar som krävs för att skapa ett gott samhälle för våra barn och barnbarn. 

Nästa utbildarkurs hålls 24 november kl 10-16. Frågor? Hör av dig till kansliet på telefon 17 230 eller jessica@natur.ax. Anmäl dig senast 18 november om du vill med på kursen.