Våra kurser

Ålands Natur & Miljö vill sprida kunskap om hållbarhet på alla sätt vi kan

Därför erbjuder vi grundkurs, fortsättningskurs och utbildarkurs på temat hållbar utveckling - ta makten över din omställning. 

Grundkursen är ett led i att vi vill att alla på Åland ska få en inblick i och förståelse för hållbarhetsfrågor, för att kunna kommunicera med varandra, och för att kunna fatta medvetna beslut i vardagen. Vill du komma med på kursen? Vi håller dem under våren och hösten. Anmäl dig till anna.ingman@natur.ax eller på tel 04573449900! 

Grundkursen är en del av ett paket, där det finns en fortsättningskurs och en utbildarkurs. Du kan gå endast grundkursen om du vill, men det finns också chans till fördjupning. Fortsättningskursen ger en fördjupad förståelse för hållbarhetsfrågan. Där går vi också vidare med frågan: Vad är min plats i det hela? Vad är din? Hur får vi till den här nya hållbara världen och det här nya hållbara livet som vi vill ha? Vi provar på olika sätt att ta oss dit. Utbildarkursen är sen igen ett sätt för oss att ytterligare sprida kunskap om hållbar utveckling. Alla de här kurserna är nämligen utformade på ett sånt sätt att andra lätt ska kunna ta vid och föra kunskapen vidare. Lyckas vi få en förståelse för hållbar utveckling, lite mer på djupet, hos låt oss dra till med 10 % av ålänningarna (ungefär 3000 personer, för dig som gillar siffror) så MÅSTE JU saker och ting börja hända ute i samhället! Eller hur? Och det är det vi vill.

Kurspaketet är i grunden utformat av Erica Scott och Giséla Linde men de har inte patent på att bara de kan hålla kurserna. Tvärtom så VILL de att alla ska ha möjlighet att kunna hålla en grundkurs, om man bara vill. Det är ett sätt att bredda kunskapen om hållbar utveckling i samhället. För alla har vi våra olika kontaktnät, som kanske lockas av att gå en kurs, lite beroende på vem som håller i den. Så: om du känner dig sugen på att föra kunskap om hållbar utveckling vidare på det här sättet så rekommenderar vi dig att gå alla tre kurser som vi erbjuder kostnadsfritt. Vi erbjuder dig sen mentorskap om du blir sugen på att själv hålla i en kurs. Om du kommer så långt att du håller en kurs utbetalas också ett arvode på ca 150 € för dina insatser. Nuvarande mentorer är Erica Scott, Anna Ingman och Giséla Linde. Ta kontakt med någon av oss om du vill veta mer! Du når oss lättast via anna.ingman@natur.ax eller på tel 04573449900.