Folkbildning - vägen till välmående och bärkraft

Ålands Natur & Miljö bidrar till att en hållbar livsstil blir en del av identiteten hos alla som bor och verkar på Åland. För det behöver Åland ett kunskapslyft och kapacitetsförstärkning. På den här sidan kan du läsa dig på om hur vi arbetar med det vi kallar folkbildning.