Workshop - Osynliga Mirakel 

  • Waldorfskolan, Godbyvägen 784, Jomala, torsdag, 8 mars, 2018 - 09:00 till 12:00

Osynliga mirakel

I samarbete med Ekologiska Odlarna på Åland 
 
Författaren och en av eko-Sveriges främsta ledaregestalter, Inger Källander, håller en workshop som baseras på barnböckerna Osynliga mirakel.  
 
Böckerna tar med läsaren på en upptäcktsresa in i naturens innersta väsen. Med bilder och metaforer, poesi, humor och musik synliggörs det osynliga, naturens gratistjänster, som vi människor är beroende av för att kunna leva. 
 
Livet på jorden utgörs av en rik mångfald. Miljoner arter lever och verkar i jordens olika ekosystem. Varje enskild individ är unik med en egen uppsättning arvsanlag och egenskaper. Men föroreningar, klimatförändringar och förstörda livsmiljöer utarmar den biologiska mångfalden i en skrämmande takt. En enda art brer ut sig på såväl de andras som sin egen bekostnad. 
 
Konceptet Osynliga Mirakel tror att det krävs mer än fakta och kunskap om utmaningarna. Insikter och engagemang måste byggas av känslor och upplevelser och alla våra sinnen måste spela med. Det måste börja med att vi SER naturen och de under vi har omkring oss, det som är så fantastiskt finurligt och så obegripligt skönt! 

Målgruppen är barnpedagoger (övriga intresserade välkomna i mån av plats). 

 
 Pris 70 €/person

Från kl. 8.30 serveras ekologisk smoothie

Anmälan senast 15.2.2018 görs till info@natur.ax

Mer information om Osynliga mirakel hittar du här!  

Begränsat antal platser, max 15 pers