Va vadde för rutt sa du? - Föglö

  • Vikingaborg, Sonboda, Föglö, torsdag, 3 maj, 2018 - 18:00 till 20:00

Nya trafiklösningar behövs för att trygga kommunikationerna och därmed skärgårdens framtid. Landskapsregeringens förslag, kortrutten, möter dock stort motstånd. Frågan är om kan man motivera ekonomiska inbesparingar med de ingrepp och den offentliga upplåning på 40 miljoner euro som krävs? I landskapsregeringens planer finns att göra intrång på värdefull skärgårdsmiljö, viktiga kulturhistoriska miljöer och landskapsbilden. Dessutom planerar man att förnya fartygen först när de är gamla. Vi kan inte längre vänta med tonnagebytet! Det måste finnas andra alternativ! 

Välkomna till ett diskussionstillfälle om skärgårdstrafiken med Ålands Natur & Miljö. Vi diskuterar risker, utmaningar och möjligheter med olika trafiklösningar över en kopp kaffe. Detta är den sista anhalten på skärgårdsrundan.

Det finns möjlighet att skriva under medborgarinitiativet för en hållbar skärgårdstrafik efter mötet.

Vi ses på Vikingaborg i Sonboda, Föglö
Torsdagen den 3 maj kl. 18:00-20:00
Kommer du från Mariehamn rekommenderar vi avgångarna 16:50 från Svinö och 21:05 från Degerby
Fika erbjuds!

Läs mer om vår kampanj här.

Se mer om andra aktiviteter i kampanjen här.