I stormens spår

  • Mariehamnsmuseet, Ålandsvägen 42 Mariehamn, tisdag, 14 maj, 2019 - 19:00 till 21:00
i stormens spår

I stormens spår

Hur kan vi bygga ett hållbart centrum i Mariehamn?

Tid & Plats: Mariehamnsmuseet / Miniatyrstaden (under Mathishallen)
Tisdagen den 14 maj 2019, kl. 19-21

En kväll där vi lyssnar, funderar och samtalar kring hur centrum bäst utvecklas på ett hållbart sätt.

Presentationer:
Terese Flöjt - Hur vet man vad folk vill ha?
Butiksägare - Hur fungerar centrum och vad behöver butiksägarna
Joakim Blom - Hur mycket trä finns det tillgängligt efter Alfrida?
Johanna Wickström - Kvarteret Alfrida - Ett förslag på hållbar stadsutveckling
Jonas Fyrqvist - Bygga med trä på Åland och i centrum, möjligheter och hinder

Panel:
Sirkka Wigelius (Stadsarkitekt)
Micke Larsson (Bärkraft.ax)
Jonas Fyrqvist (Premont)
Arne Nieland (Löfbacka Traditionsbygg AB)
Moderator för samtalet är Simon Holmström.

Arrangörer: Mariehamnsmuseet / Miniatyrstadens vänner rf.
Ålands Natur och Miljö rf