Stadsodlingens möjligheter - kan mat och gemenskap odlas i städer?

  • Sälskär, Självstyrelsegårdens auditorium , fredag, 1 mars, 2019 - 13:00 till 15:00

Stadsodling - vad är det? Kan den bidra till lösningen för miljöutmaningar och kommande livsmedelskriser? Fungerar det? Vilka metoder används? Välkommen till en föreläsning med Christina Schaffer från Stockholms universitet.

Christina Schaffer är lärare på Stockholms universitet med inriktning mot hållbar samhällsutveckling, och ägnar sig åt praktisk stadsodling utanför lägenheten i stan samt på universitetsområdet. Hon deltar i ett svenskt nationellt försöksodlingsprojekt på egen gård i Kopparberg, där framtida möjliga grödor med ”klimatsmarta” metoder prövas fram. Hon gör även utställningar som väver samman teman som mat, ekologi, odling och människa. Anmälan till Helen Eriksson på ingbyhelen@gmail.com senast 26 februari.

Evenemanget startar ett projekt under namnet "Klimatsmart ekologisk odling - för alla generationer" som är ett samarbete mellan Ekologiska odlarna på Åland, Ålands Natur & Miljö, Emmaus, ABF Åland och Medis.