Nya tag för ekologiskt jordbruk!

  • Ålands Sjöfartsmuseum, auditoriet , onsdag, 7 mars, 2018 - 15:00 till 17:00

Frågor som berör samhälle, ekonomi och miljö

Beslutsfattare, tjänstemän, jordbrukare, rådgivare och marknadsfolk inbjudes till en unik möjlighet att ta del och lära av en åtgärdsplan för mer ekologiskt!

I samarbete med Ekoligiska odlarna på Åland, Ålands Producentförbund och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vad?

Ideella branschorganisationen Organic Sweden bildades av aktörer inom den svenska livsmedelskedjan. Syftet var att skapa en plattform där samarbete och synergi mellan producenter och marknadsfolk kunde upprättas. Genom denna plattform avser man främja ökning av den lokala ekologisk produktion och marknaden, men även för export. Genom sin styrelse och sitt alltjämt stigande medlemsantal erbjuder Organic Sweden spetskompetens och expertis, inte bara inom ekologisk produktion och marknadstrender. Utan även inom offentlig konsumtion och handel.

Organic Sweden arbetar sedan hösten 2017 tillsammans med Statens Jordbruksverk för att ta fram en åtgärdsplan. Detta med anledning av de mål Sveriges regering beslutat om för ekologisk produktion och offentlig konsumtion. Åtgärdsplanen kommer att påverka kommande beslut och budgeten under 2018.

Vem?

Inger Källander, f.d. ekologisk lantbrukare, medgrundare av KRAV och under 15 år ordförande i Ekologiska Lantbrukarna, är en av eko-Sveriges främsta ledargestalter. Inger är även känd som författare till flera handböcker om ekologiskt lantbruk. Men även genom sin bokserien, Osynliga mirakel, som ger sina läsare inblick i fantastiska naturfenomen och ekosystemtjänster. Hon har även arbetat med ekologiskt jordbruk i internationella sammanhang där hon skapat allianser med framstående ekoprofiler framför allt inom IFOAM Organics International.

Fritt inträde. Ingen föranmälan.

Efter föreläsningen finns möjlighet till middag och diskussion. Fisksoppa och smörgås (kaffe ingår), vilken serveras på på restaurang Nautical á 16 € Anmälan till middagen görs senast 23 februari till annelund.aland@gmail.com