Nätverksmöte för en hållbar skärgårdstrafik

  • Föreningslokalen, torsdag, 14 december, 2017 - 18:30 till 20:30

Ålands Natur & Miljös kampanj för en hållbar skärgårdstrafik koordineras av kampanjnätverket. I nätverket behandlas strategiska frågor om hur vi ska nå vårt syfte att investera i en hållbar skärgårdstrafik. På detta möte diskuteras snabbruttsutredningen, ett eventuellt medborgarinitiativ och arbete under vårvintern. Alla intresserade kortruttsskeptiker är välkomna. Anmäl gärna deltagande till simon@natur.ax