Medlemsfika på temat Tullarns äng

  • Simonsgränd, onsdag, 11 mars, 2020 - 18:30

Är du intresserad av att delta i slåttertalka i Tullarns äng, eller ta vara på gräset som slås där? Kanske har du djur som skulle kunna ha nytta av gräset?

Välkommen på medlemsfika där vi diskuterar ett medlemsinitiativ för att skapa engagemang kring Tullarns äng. 

Jonna Kevin berättar om bakgrunden till initiativet och signalerna från Mariehamns stad. Tillsammans funderar vi på hur vi går vidare. 

Om du är intresserad av att engagera dig i Tullarns äng men har förhinder den 11.3, så får du gärna skicka ett mail till tove@natur.ax

Ingen förhandsanmälan. Välkommen!